Service en onderhoud


Voor een optimale woon- en werkomgeving is het onderhouden van uw technische installaties een must. Wij nemen die zorg graag op ons. Zoals u van ons mag verwachten, zijn onze monteurs vakbekwaam en handelen adequaat in geval van storing. Met een landelijk dekkend netwerk is er altijd een Breman bedrijf bij u in de buurt. 


Breman Service Partnership Overeenkomst

Breman Service heeft een eigen Partnership model ontwikkeld dat een uitstekende oplossing biedt voor het beheer van grote installed bases. Ideaal voor woningcorporaties. Lees hier meer over de partnership overeenkomst.

 

Veiligheid, een gezamenlijke verantwoordelijkheid

De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceerde op 18 november jl. haar rapport inzake ongevallen met koolmonoxide in Nederland. Het doel van dit onderzoek was vaststellen hoe het komt dat, ondanks de kennis over de risico's, er jaarlijks naar schatting 5 tot 12 dodelijke slachtoffers vallen en er honderden mensen behandeld moeten worden als gevolg van koolmonoxidevergiftiging bij cv-ketels en geisers. Breman heeft als kennispartij meegewerkt aan dit onderzoek. Breman is blij met het onderzoeksrapport, omdat het nadrukkelijk aandacht vraagt voor een probleem dat door ons reeds jaren is onderkend. Overheid, woningeigenaar, fabrikant, installateur, kwaliteitsorganisatie en bewoner spelen allen een belangrijke rol als het gaat om deze veiligheid. Als installateur kunnen wij dit niet alleen.

Kijk ook op www.breman.nl/veiligheid

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij hebben oog voor mens en milieu. Het toepassen van duurzame technologische oplossingen is ons uitgangspunt. Dagelijks zitten wij met opdrachtgevers om tafel voor advies over een nieuwe installatie, de onderhoudscyclus, een meerjareninvesteringsplan, enz. Want ook dat zien wij als service. Vanzelfsprekend streven wij naar een langdurige relatie met onze opdrachtgevers, particulier of zakelijk.