Breman BIMT!

15-04-2013


De bouw verandert en moderniseert razendsnel! En moderne bouwmethoden vragen om een geheel andere aanpak. BIMMEN wordt hier een essentieel onderdeel van. Daarnaast verlaagt BIMMEN ook nog eens de (faal)kosten en verbetert het de onderlinge communicatie. De Breman Installatiegroep heeft al zes jaar ervaring met 3D-tekenen en BIMT dan ook al volop.

Bij BIM (Building Information Modeling) werken alle betrokken partijen samen aan één 3D-bouwmodel. Voor de Breman Installatiegroep is BIMMEN echter meer dan alleen 3D-tekenen, wij gaan hierin verder. Bij Breman zoeken wij steeds weer de grens op om met een gezonde dosis ambitie ontwerpopdrachten tot een goed einde te brengen. Hoe complex ook. In deze tijd gaat het niet om het individu, maar moet er verder gekeken worden met alle betrokken partijen.

Wat is BIM?

BIM is de oplossing die het mogelijk maakt dat alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces op één plek digitaal wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn hebben toegang tot deze informatie en werken dus met dezelfde informatie. Ze zien van elkaar wat er gebeurt, en zijn vroegtijdig op de hoogte van eventuele conflictsituaties in het ontwerp. De informatie is dan ook continu beschikbaar en altijd actueel. Niet alleen voor de partijen die werken met BIM is het ideaal, ook voor de opdrachtgever en/of eindgebruiker is BIM handig. Het geeft de mogelijkheid om 3D digitaal door het gebouw te lopen. Dit vergroot niet alleen het inzicht enorm, maar ook het enthousiasme!

BIM verlaagt (faal)kosten

BIM geeft in een vroeg stadium inzicht in de conflicterende zaken in een ontwerp. Ook draagt BIM bij aan het beheersen van het ontwerp. BIM verhoogt de efficiëntie en effectiviteit van het proces en verbetert de kwaliteit van het bouwwerk, met als resultaat een verlaging van (faal)kosten. De opdrachtgever en het bouwteam komen dus niet voor verrassingen te staan.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp en/of wat de Breman Installatiegroep voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.