Organisatiestructuur

De Breman Installatiegroep kent een managementstructuur bestaande uit een algemeen manager, divisiemanagers en een ondersteunend bedrijf, Breman Centrale Diensten.

De 40 bedrijven van de Breman Installatiegroep zijn ondergebracht in de volgende divisies:

  • Divisie Dakdekkers
  • Divisie Woningbouw
  • Divisie Utiliteit en Particuliere markt
  • Divisie Service


Algemeen manager

De algemeen manager van de Breman Installatiegroep behartigt op een evenwichtige wijze de belangen van zowel de aandeelhouders als van de bedrijven en medewerkers. De verdere ontwikkeling van de kernwaarden van de onderneming zijn integraal onderdeel van de rol van de algemeen manager. Kerntaken hierbij zijn het ontwikkelen van strategie en beleid voor de gehele Breman Installatiegroep en voor de bedrijfsoverstijgende processen.

De algemeen manager onderhoudt nauw contact met de aandeelhouders, de Raad van Commissarissen, het managementteam en de bedrijfsadviseurs van de centrale organisatie en de managers van de verschillende divisies waarin de bedrijven zijn ondergebracht.


Divisiemanagers

De divisiemanagers behartigen de belangen van de bedrijven die in de verschillende divisies zijn ondergebracht. Tegelijkertijd dragen zij zorg voor de ontwikkeling van deze bedrijven, bevorderen zij de onderlinge samenwerking tussen bedrijven en divisies en dragen zij zorg voor de uitvoering van centraal beleid binnen de bedrijven. Vanuit hun kennis van de markt en van de bedrijven leveren de divisiemanagers een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van strategie en beleid voor de gehele Breman Installatiegroep.

Elke divisie kent een klankbordgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de aandeelhouders en van de bedrijven. De divisiemanager overlegt in een vroegtijdig stadium met de klankbordgroep over de ontwikkeling van beleid binnen de divisie. Deze toetsing, alhoewel niet bindend, is relevant vanwege de borging van de inbreng van de belangen van alle betrokkenen in de uiteindelijke planvorming.