Zakelijk_-_energie_label_3 (1)

Energie Indexrapport

Over het Energie-index rapport

Het Energie-Index rapport (EI) vervangt sinds 2015 het Energieprestatiecertificaat woningbouw . Het Energie-index rapport is een uitgebreid en meer exacte bepaling van de energieprestatie van de woning dan het Energielabel.

Het Energie-Index rapport is een vrijwillig instrument dat mede het aantal huurpunten voor het woningwaarderingsstelsel (WWS) van de woning bepaalt. Het aantal WWS-punten bepaalt op zijn beurt de maximale huur die u als verhuurder mag vragen. Dit is dan ook de reden dat veruit de meeste woningverhuurders kiezen voor het opstellen van een Energie-index rapport.

Energie-Index: 150 kenmerken

Een Energie-Index mag alleen opgesteld worden door een gecertificeerde energieadviseur (BRL9500-01). Breman is een KIWA-gecertificeerd verstrekker van Energie-index rapporten en heeft zelf gecertificeerde energieadviseurs in dienst.

De energieadviseur neemt de woning op en beoordeelt de woning op 150 woningkenmerken. De Energie-Index van de woning is dus gebaseerd op de werkelijke energetische kwaliteit van de woning.

Hoe werkt het in de praktijk?

In de praktijk betekent dit dat Breman de afmetingen van de woning in detail opmeet, noteert wat de isolatiekwaliteit is en in kaart brengt welke installaties aanwezig zijn. Op basis van deze uitgebreide opname berekenen wij vervolgens het Energie-Index-getal (geen letter).

Automatisch Energielabel

Bij registratie van de Energie-Index door Breman wordt ook direct kosteloos het definitieve energielabel gegenereerd. Dit Energielabel is bedoeld voor de bewoner van de woning.

Energielabel voor bewoners

De verhuurder kan het Energielabel gebruiken om aan de wettelijke plicht te voldoen. Woningcorporaties en andere verhuurders zijn namelijk verplicht om een afschrift van het Energielabel beschikbaar te stellen bij verhuur aan een nieuwe huurder. Bij het ontbreken van een geldig energielabel riskeert de woningeigenaar een boete die kan oplopen tot 405 euro.

Energie-Index en huurpunten

Het effect van het Energie-index rapport op de WWS is terug te vinden in onderstaand tabel.

Energie-Index           Eengezinswoning      Meergezinswoning

 EI ≤ 0,64440
0,6 < EI ≤ 0,84036
0,8 < EI ≤ 1,23632
1,2 < EI ≤ 1,43228
1,4 < EI ≤ 1,82215
1,8 < EI ≤ 2,11411
2,1 < EI ≤ 2,485
2,4 < EI ≤ 2,741
EI > 2,700

 

Vraag meer informatie aan: