disclaimer-header

Disclaimer

Disclaimer

Wij bedanken u voor een bezoek aan onze website. Deze website is eigendom van Breman Centrale Diensten BV, ingeschreven onder KvK nummer 05037419.

Breman Centrale Diensten BV gaat uiterst zorgvuldig te werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van haar website correct is en correct wordt weergegeven. Niettemin geeft Breman Centrale Diensten BV geen garantie met betrekking tot volledigheid, juistheid of nauwkeurigheid van de inhoud van deze website en eventuele inhoud van links.

Breman Centrale Diensten BV kan cookies toepassen om haar webgebruikers gemakkelijk te herkennen en de navigatie door de site zo mogelijk te vereenvoudigen. Tevens bouwen wij hiermee bezoek- en navigatiestatistieken op. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie. Breman Centrale Diensten BV verzamelt geen persoonlijke gegevens tenzij u deze vrijwillig en door eigen invoer verstrekt. Indien u geen cookies van de Breman Centrale Diensten BV website wenst te ontvangen, kunt u dit blokkeren in uw browser.

De website bevat mogelijk hyperlinks naar andere sites. Breman Centrale Diensten BV is niet verantwoordelijk voor en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en regelgeving van deze sites.

Breman Centrale Diensten BV is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan welke voortvloeit uit het verkrijgen of niet verkrijgen van toegang tot deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot virussen die van invloed zijn op uw computerapparatuur, netwerk, software of data.

U heeft van Breman Centrale Diensten BV het recht om kopieën van deze website voor persoonlijk gebruik te tonen, te bewaren en te reproduceren, mits u Breman Centrale Diensten BV herkenbaar als bron vermeldt.

De grafische voorstellingen (waaronder de foto’s) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Breman Centrale Diensten BV worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt. Desgewenst kunt u toestemming vragen via onderstaande contactgegevens:

Breman Centrale Diensten BV
Postbus 17
8280 AA Genemuiden
T  038 – 385 59 33 / F  038 – 385 42 52

Constateert u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze aan ons meldt via het contactformulier.

 

Privacy Statement

Indien u door middel van een e-mail of invulformulier gegevens aanvraagt, worden deze gebruikt om met u in contact te komen. Indien u op deze manier uw gegevens aan ons heeft verstrekt, kan het gebeuren dat u een mailing van ons ontvangt of telefonisch wordt benaderd.

Breman Centrale Diensten BV zal de door u opgegeven persoonsgegevens niet doorverkopen of verhuren dan wel op een andere wijze verstrekken aan derden. Indien u dit wenst, heeft u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen dan wel te laten verwijderen. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan verzoeken wij u dit per brief, fax of e-mail kenbaar te maken aan:

Breman Centrale Diensten BV
Postbus 17
8280 AA Genemuiden
T  038 – 385 59 33
F  038 – 385 42 52
E  info@breman.nl