woonpunt

Plan 6+6+6 voor Woonpunt en Breman

In 2014 is Plan 6+6+6 geboren in een door Woonpunt weggezette aanbesteding voor het preventief, het correctief en planmatig onderhoud van de CV installaties.

Woonpunt vroeg de markt om een aanbieding voor het gehele CV onderhoud voor langere termijn: 18 jaar. Het NIC werd ingehuurd om dit op basis van Best Value Procurement aan te besteden. Hierin moesten wij een plan van aanpak presenteren, een risico en een kansendossier. Er werd een budget ter beschikking gesteld waar partijen binnen moesten blijven. De gunning werd 70% op kwaliteit gewogen en 30% op prijs.

Breman had al ervaring opgedaan bij Staedion Den Haag voor lange termijn samenwerkingsovereenkomsten; De Breman Service Partnershipovereenkomst. Deze heeft dan ook ten grondslag gelegen aan het latere Plan 6+6+6. Het concept wat hieronder ligt is “meer kwaliteit-meer comfort en minder kosten”. Heel eenvoudig. Je zet de beste mensen aan het werk. Gebruikt de beste producten en levert de beste dienst. Doe je dit in de hele keten dan zakken de kosten vanzelf.

Aan de hand van een aantal KPI’s is de dienstverlening concreet gemaakt en zo kunnen we optimaal sturen. De fabrikanten nemen verantwoordelijkheid voor hun producten en leiden onze monteurs op. Tevens zien ze er op toe dat het onderhoud hoogwaardig wordt uitgevoerd.

Hiermee is Woonpunt de eerste opdrachtgever waar we het Plan 6+6+6 hebben geïmplementeerd. Breman is hiermee strategische partner voor de helft van het woningbezit van Woonpunt als het gaat om CV onderhoud.