Veiligheid

Veiligheid is ontzettend belangrijk bij het plaatsen van een rookgasafvoervoorziening. Hiervoor hanteren wij een actief en structureel beleid. Wij zetten onze expertise in om u hierover te informeren.

Onderzoeksraad over koolmonoxideongevallen

De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceerde eind 2015 haar rapport inzake ongevallen met koolmonoxide. Breman heeft meegewerkt aan dit onderzoek en nam deel aan het specialistenpanel dat door de Onderzoeksraad is geraadpleegd. Het doel van dit onderzoek was vaststellen hoe het komt dat, ondanks de kennis over de risico’s, er jaarlijks naar schatting 5 tot 12 dodelijke slachtoffers vallen en er honderden mensen behandeld moeten worden als gevolg van koolmonoxide-vergiftiging bij cv-ketels en geisers.

Wij zijn blij met het onderzoeksrapport, omdat het nadrukkelijk aandacht vraagt voor een probleem dat door ons reeds jaren is onderkend. Als rookgasafvoerfabrikant is het hoogste kwaliteits- en veiligheidsniveau onze dagelijkse focus. Wij investeren continue in het ontwikkelen van gasdichte ‘failsafe’ systemen en veilige verbindingen. Lees in onze nieuwsbrief het structureel beleid van de Breman Installatiegroep.

Het nieuwe beugelen

Installateurs passen verschillende soorten materialen toe om rookgassen af te voeren. Het juist beugelen is ontzettend belangrijk voor een veilige leefomgeving. In de praktijk zijn daarvan tal van ‘foute’ voorbeelden te vinden. Eenduidigheid is nodig om een veilige rookgasafvoervoorziening te kunnen maken. Een goede luchttoevoervoorziening is daarbij belangrijk.

Op initiatief van rookgasafvoerfabrikanten (verenigd in ROGAFA) en ketelfabrikanten (vereningd in VFK) in Nederland is er een beugelvoorschrift opgesteld. De voorschriften moeten een goed functionerende en veilige rookgasafvoer en luchttoevoer opleveren voor gasgestookte toestellen. Brancheorganisatie UNETO-VNI heeft inmiddels haar goedkeuring verleend aan deze voorschriften.

Breman IJsselmuiden is één van deze fabrikanten. Door tijd te investeren in deze afstemming leveren wij een belangrijke bijdrage aan de totale veiligheid op rookgasafvoer gebied. De ROGAFA bestaat uit: Breman IJsselmuiden, Burgerhout, Cox Geelen, Panflex en Ubbink.
Meer weten? Kijk eens op hetnieuwebeugelen.nl

Jan mondria

Wij stellen onze expertise beschikbaar voor nieuwe en doorontwikkeling van bestaande richtlijnen en regelgeving, zoals NEN normen en NPR bladen

Jan Mondria, directeur Breman Schoorsteentechniek