Header_Zakelijk_-_Design_Challenge_UT_Eindhoven

Design Challenge

Binnen Breman spelen thema’s als duurzaamheid, vernieuwing en innovaties een belangrijke rol. Sterker nog, we initiëren zelf ‘challenges’ in samenwerking met universiteiten met als thema het ‘huis van de toekomst’.

Op woensdag 10 mei organiseren we daarom een ‘design-challenge’ samen met de TU Eindhoven. Een groep studenten van de opleiding Industrial Design gaat aan de slag met de opdracht ‘maak onderhoud aan vastgoed voorspelbaar’.

We hebben naast een inspirerende locatie in het centrum van Eindhoven (Igluu) bovendien in de persoon van Rens Merkelbach een persoon gevonden die de dag op een energieke en soms ludieke manier zal begeleiden. Als Breman hebben we natuurlijk hoge verwachtingen van de challenge. Wat als er producten uit voortkomen die we mogelijk verder kunnen ontwikkelen?

Deze challenge doen we in samenspraak met onze eigen klanten van Breman. Die klanten kunnen namelijk van waarde zijn voor de inhoud van de opdracht waarmee de studenten aan de slag gaan. Ook geven we een aantal klanten de rol van jury. En om het nog aantrekkelijker te maken zullen we samen met die klanten, onder leiding van Marcel Noordhuis, een ronde-tafel-sessie houden.

Op deze pagina zullen we alles rondom de challenge up-to-date houden.

Meer weten? Mail ons en vraag voor meer informatie.

*Update 10-05-2017

‘Innovatie in een snelkookpan’, samenwerken, inspirerend, leerzaam…sommige gehoorde kreten zijn zeker vaker gehoorde clichés, maar dat de design-challenge een succes was, dat is wel duidelijk! De challenge, georganiseerd door Breman samen met de TU Eindhoven leverde enkele hele interessante ‘pitches’ van de verschillende groepjes studenten Industrial Design op. Zij presenteerden in het kader van ‘maak onderhoud aan vastgoed voorspelbaar’ diverse ideeën. Daaruit bleek dat met name de bewoner centraal staat. Input waar Breman zeker verder mee kan.

Tijdens de Design Challenge zijn 24 studenten Industrial Design van TU-e aan de slag gegaan met het thema voorspellend onderhoud. Dit onder toeziend oog van een aantal klanten en een aantal van onze partners uit de keten. Na ontvangst op de inspirerende locatie Igluu in Eindhoven en een warming-up, hebben we geschetst hoe onze markt eruit ziet. Wat speelt er, wat is belangrijk, hoe zien we de toekomst? Achtergrond informatie gegeven door Patrick Hendrix (Breman), Ton Mans (ZOwonen) en Marcel Noordhuis (Nijenrode) zodat de studenten weten waar ze rekening mee moeten houden in de uitwerking van de opdracht. De belangrijkste thema’s die we hebben meegegeven zijn ketensamenwerking en de bewoner centraal stellen

Tijdens de Challenge voor de studenten heeft Marco van Beers de andere aanwezigen geïnspireerd met een mini lecture over intimate technology en de mogelijkheden. Daarna heeft Marcel Noordhuis ons meegenomen in alle facetten rondom ketensamenwerking en is daarover aan de hand van 3 vragen in groepen verder gesproken.

design1
design2
design3
design4

Bezig met laden…