Ben header in magazijn

Aanname en arbeidsvoorwaarden

Bij ons bepaal jij het succes van de organisatie. Dit succes is direct afhankelijk van jouw kwaliteiten, initiatief en toewijding. Voor ons is het belangrijk om een aantrekkelijk werkgever te zijn en te blijven. Het sociaal- en personeelsbeleid richt zich op het optimaal tot zijn recht laten komen van de jou als medewerker. Dit is een samenspel van goede selectieprocedures (de juiste man of vrouw op de juiste plaats), uitdagende taakstellingen, passende financiële beloning, opleidingsmogelijkheden, carrièrebegeleiding en een prettige werkomgeving.

Aanname: operationele bedrijfsfuncties

Indien je belangstelling hebt voor een functies zoals monteur, uitvoerder of projectleider bij één van de Breman bedrijven, dan kun je rechtstreeks contact opnemen met het desbetreffende Breman bedrijf bij jou in de buurt. Ook kun je een open sollicitatieformulier invullen of reageren op één van de vacatures in de vacaturebank.

Aanname: trainee, stage en afstudeerplek

Heb je belangstelling voor een plek als trainee, stagiaire of afstudeerder, neem dan contact op met één van de Personeelsadviseurs van de afdeling Personeel & Organisatie of reageer op één van de vacatures  in de vacaturebank.

Aanname: support, management en directiefuncties

Indien je belangstelling hebt voor een supportfunctie bij Breman Centrale Diensten of een management-/directiefunctie bij één van onze bedrijven, neem dan contact op met de Manager Personeel & Organisatie of reageer op één van de vacatures in de vacaturebank.

Voorwaarden: CAO

De Breman Installatiegroep valt onder de CAO voor de Metaal en techniek. Deze CAO is te vinden op CAO Metaal & Techniek.
Het beleid bij Breman, als het gaat om beloning en secundaire arbeids-voorwaarden, is om minimaal marktconform en in het totale arbeidsvoorwaardelijke pakket meer dan marktgemiddeld te belonen. Dit geldt tevens voor het deel van de medewerkers dat niet onder de CAO valt, bijvoorbeeld omdat hun functie het niveau van de CAO overstijgt.

Voorwaarden: vakantie & ADV

De CAO kent 25 vakantiedagen en 13 ADV-dagen bij een fulltime dienstverband.

Voorwaarden: winstdeling

Breman kent een zeer uniek winstdelingssysteem. 50% van de bedrijfswinst na belastingen van een kalenderjaar wordt verdeeld onder het personeel en wordt als bruto loon uitbetaald in het jaar volgend op het kalenderjaar waarin winst is gemaakt.

Voorwaarden: brebeleg

Brebeleg BV is één van de aandeelhouders van Breman Topholding BV. Hierdoor krijgen medewerkers de gelegenheid om mee te delen in de groei van het concernvermogen van de Breman Installatiegroep. Dat kan op verschillende manieren. Een deel van de winstuitkering wordt belegd in certificaten Brebeleg. Verder kun je ervoor kiezen om periodiek van je netto salaris een bedrag te sparen, of incidenteel een aantal certificaten te kopen. Een mooie manier om als medewerker op de langere termijn betrokken te zijn bij Breman.

Voorwaarden: Vereniging van Werknemers-belangen

Medewerkers in dienst van één van de Breman bedrijven zijn automatisch lid van de Vereniging van Werknemersbelangen (VWB). Via deze vereniging oefenen medewerkers invloed uit op belangrijke besluiten binnen de Breman Installatiegroep. Eén keer per jaar is er een VWB Meeting voor alle medewerkers van de Breman Installatiegroep.

Voorwaarden: pensioen

Breman is verplicht aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds voor de Metaal en techniek. Meer informatie hierover is te vinden op Bedrijfstakpensioenfonds PMT. Tevens bestaat de mogelijkheid om een Anw-hiaatverzekering af te sluiten. De premieverdeling tussen werkgever en werknemer is bij cao afgesproken.

Voorwaarden: collectieve zorgverzekering

Breman heeft voor al haar medewerkers die in dienst zijn een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten, die recht geeft op 10% korting op de basispremie en 15% korting op de aanvullende ziektekostenverzekering. Meer informatie is te vinden op Collectieve zorgverzekering Breman Installatiegroep

Voorwaarden: arbeidsongeschiktheids- en ongevallenverzekering

Voor alle medewerkers in dienst van één van de Breman bedrijven is een ongevallenverzekering afgesloten, waarbij de premie volledig voor rekening komt van de werkgever. Verder is iedere medewerker opgenomen in de WIA-bodemverzekering en WGA-hiaatverzekering. Medewerkers boven het maximum dagloon zijn verzekerd voor het WIA-Excedent, waarbij de premie volledig voor rekening komt van de werkgever. Meer informatie is ondermeer te vinden op NV Schade.

Voorwaarden: aanvullende arbeidsvoorwaarden

Bovenop de van toepassing zijnde CAO kent Breman nog tal van regelingen en kostenvergoedingen. Deze zijn vastgelegd in de Aanvullende Arbeidsvoorwaarden (AAV) van het desbetreffende Breman-bedrijf. Bij indiensttreding zal een nieuwe medewerker daar nader over worden geïnformeerd.

Geen vacature, maar toch solliciteren?

Breman is altijd op zoek naar de beste mensen. Is er op dit moment geen geschikte vacature, maar ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Stuur dan je motivatiebrief en/of CV.

Stuur je open sollicitatie