DSC_0008

Breman woning onder de loep

Acht woningen van Breman collega’s zijn in de afgelopen periode onder de loep genomen in het kader van Breman E +. Doel van dit project is te komen tot een energiepositieve woning. Dit is een woning waarvan het gebouw gebonden energie (ruimteverwarming, ventilatie en warm tapwatergebruik) verbruik op jaarbasis minder bedraagt dan de energie die door de woning zelf kan worden opgewekt. Daar is onderzoek voor nodig om vervolgens met oplossingen te komen. We gingen mee op stap met het E + team!

Schil van de woning

Collega John de Boer, Bedrijfsadviseur Business Control, is een van de deelnemers aan het traject. Hij leidt Mark Sprenkels en Arnold Smits in zijn huis in Beverwijk rond. Mark (Technisch Adviseur Duurzame Warmteoplossingen) en Arnold (Manager Duurzame Oplossingen Woningen) hebben tijdens het bezoek hun eigen rol. Arnold: “Mark richt zich met name op de software. Hij voert alle gegevens in. Welke dit zijn? We kijken naar alle oppervlaktes, hoe groot zijn ze. Hoe groot zijn de ramen, wat voor glas zit er in. We kijken naar de hele schil van de woning, hoe groot is het dakoppervlakte, hoe is de woning geïsoleerd, enzovoorts.”

Software

Alle verzamelde cijfers worden in de speciale software gevoerd. “Daar komt een bepaalde hoeveelheid uit die de woning nodig heeft om te verwarmen. Dan gaan we kijken naar het werkelijke verbruik, dat we vervolgens ernaast leggen om te kijken of het overeenkomt. Met die vergaarde kennis gaan we aan de slag”, vertelt Arnold. Mark: “Daarnaast lopen we ook alle apparatuur langs. Zien we een hele oude vriezer, dan nemen we dat mee. Hoe oud is de ketel, enzovoorts. Maar dan denken we al wel in oplossingen, eerst brengen we alles in kaart. Het doel is uiteindelijk om tevens te kijken hoe we in de toekomst aan de voorkant al zaken kunnen aanpakken. Zodat je niet achteraf na een oplevering van een woning tegen allerlei zaken oploopt.”

Persoonlijke aanpak

Juist deze aanpak is voor John aanleiding deel te nemen aan het project. “Ongeacht de uitkomsten, want die weet ik nu nog niet, vind ik de persoonlijke aanpak erg prettig. Dat is beter dan via internet, waar je een vragenlijst invult. Op deze manier is er sprake van interactie. Dat levert je veel meer informatie op.” Voor dit moment krijgt John al wat praktische en concrete tips. “Omdat er vaste momenten in de week niemand thuis is, zou een modulerende thermostaat een goede investering zijn. Het liefste eentje die je met een app kan bedienen.” De vervolgstappen worden na de pakweg twee uur durende ‘check’ aan John kenbaar gemaakt. Arnold: “We hebben goed in kaart wat de energiebehoefte is. We gaan rekenen welke technische toepassingen ingezet kunnen worden. Ook schakelen we hulp in van collega’s die ideeën hebben. Ook vragen we offertes op bij de fabrikant, zodat we een compleet plaatje kunnen aanbieden.”

Vanuit het BremanDNA hebben we een aantal afspraken met elkaar gemaakt: samen zorgen voor een beter woon- en werkklimaat en in 2025 zijn we energiepositief. Met dat streven is Breman E+ gestart. Nu gaan we het DOEN!

Houd onze website in de gaten voor het vervolg!

DSC_0040
DSC_0088
DSC_0092