Elke stap in de juiste richting is er een

In het kader van het kernwaardentraject van Ons Breman DNA, hebben we een special uitgebracht. In deze special portretteren we een aantal medewerkers van Breman. Zij vertellen wat het inhoudt om te werken bij dit bedrijf, maar ook wat het DNA nou voor hem of haar betekent. In dit portret laten we René Breman aan het woord, een van de kartrekkers van het traject.

Van, voor, tussen en ten dienste van de medewerkers en de bedrijven. Zo omschrijft René Breman zijn positie die hij nu pakweg anderhalf jaar binnen Breman vervult. En met zijn dertig levensjaren mag je gerust stellen dat hij op jonge leeftijd voor een pittige uitdaging staat. Tot nu toe doet hij dat met hartstocht. “Ik zie juíst alleen maar die uitdaging. Het klinkt misschien gek, maar als het lastig wordt of als er problemen zijn, begin ik het juist leuk te vinden.”

Zorgvuldig kiest hij zijn woorden als hem gevraagd wordt wat het kernwaardentraject met hem persoonlijk doet. Maar het achterste van zijn tong laat hij niet zomaar zien. Het geloof in het traject is namelijk verstrengeld met waar Breman voor staat. ‘Zakelijk’ houdt hij niets achter, want dat is de zichtbare passie waarmee hij dagelijks zijn weg vindt binnen de bedrijven.  Dat uit zich ook in de unieke Breman structuur. Het kernwaardentraject geeft wat hem betreft een duw in de juiste richting, met handvatten voor de toekomst. “Als we dit niet doen, dan worden we een normaal bedrijf, daar ben ik van overtuigd.” Het Breman DNA, bestaande uit de gezamenlijke missie, visie, kernwaarden, strategie en beleid, wordt volgens René het leidende principe binnen de organisatie. “Het beschrijft niet alleen wie we zijn, maar het geeft de randvoorwaarden voor de beslissingen die we nemen. Het geeft ons de richting waar we naartoe willen en hoe we dat doen.”

René is niet alleen de drijvende kracht achter de ingezette koers, maar wil ook de buitenge­wone structuur die het bedrijf al sinds de jaren ’70 kent kracht bij zetten. “Wij zijn nog steeds het enige Nederlandse bedrijf met die unieke structuur. Ik wil zorgen voor die herkenbaar­heid, dat is mijn doel. En daar gaat het kern­waardentraject ons bij helpen.” De effecten van Ons Breman DNA, dat sinds de zomer van 2016 is gestart, zijn sneller gekomen dan verwacht. “De eerste vruchten zijn al zichtbaar. Enerzijds kan je dat zien aan nieuwe initiatieven die je direct kan koppelen aan de stappen binnen het strategiehuis. Anderzijds merk je dat het gaat leven. Breman heeft dit nodig, daar zijn we met elkaar van overtuigd.”

Ondanks het aanstekelijke enthousiasme en onuitputtelijke geloof in het proces, was er aanvankelijk weerstand voor het op zoek gaan naar dat Breman DNA. “Het is een bepaalde aanpak die ‘we’ niet gewend zijn. De markt waarin we werken kent dit ook niet. Dus aandeelhouders en bedrijven, we hebben ze ‘voor ons moeten winnen’ dat dit het beste voor Breman is.” René beseft dat het door­leven van het DNA impact zal hebben. “Zeker, er zullen hierom mensen weg gaan, ongetwij­feld. Maar er zullen ook juist mensen om ons Breman systeem bij ons komen werken. Elke stap in de juiste richting is er een.”

En dat daarmee de rol van hemzelf veran­dert, dat weet hij als geen ander. Hij doorliep diverse functies binnen het bedrijf om de benodigde ervaring, naast zijn studie, op te doen. “Het is uiteindelijk ook een andere manier van leidinggeven. Nu is er een bepaalde discrepantie tussen wat ik doe en wat bedrijven van mij verwachten. Het is een zoektocht. Waar moet ik juist meer de leiding gaan oppakken en waar niet. Het is een route waarbij we de kaders bepalen en dan de piramide omdraaien.”

Thuis wachten vrouw Aileen en zoon Nathan. Zijn gezin en de paarden op hun boerderij vormen een baken van rust. Een plek waar hij werk en stress even kan vergeten. “Ik zie collega’s afbranden vanwege hun baan. Dit is iets dat altijd door blijft gaan. Met paarden kan je niet zeggen: vanavond even niet. En als je eenmaal weer in die stal staat, merk ik dat het meer met me doet dan alleen de functie van uitlaatklep.” Het tekent ook de persoonlijkheid van René die altijd werkt met een bepaalde ambitie in alles wat hij doet. “Als ik een doel heb, dan ga ik er voor. Dat geldt ook voor waar we nu staan. We zijn geen normaal bedrijf. Wat mij betreft moet er weer navolging komen op wat in het verleden in de media is verschenen over de bijzonderheid van Breman.”