Management directie

Breman-systeem

De Breman Installatiegroep kent sinds 1972 een unieke vorm van zeggenschap. De medewerkers hebben in dit ‘Breman-Systeem’ evenveel zeggenschap over het bezit als de aandeelhouders. Dit betekent ook dat de medewerkers van de Breman Installatiegroep recht hebben op 50 procent van de winst van het bedrijf, na aftrek van de vennootschapsbelasting. Die unieke medezeggenschap leggen we uit in een animatie die u onderaan de pagina kunt bekijken.

Het Breman-systeem komt voort uit de visie van Reind Breman, een van de vijf zonen van oprichter T. Breman. Lang voordat bedrijven massaal beweerden dat ‘hun personeel hun kapitaal was’, bracht de Breman Installatiegroep die gedachte, vanuit christelijk-sociaal oogpunt, al in de praktijk. In 1971 bedacht Reind Breman het Breman-Systeem. In 1972 werd het ingevoerd met de komst van een beheersmaatschappij.

Het delen van de zeggenschap leidde vervolgens tot het delen van de winst, waardoor zowel kapitaal als arbeid profiteren van hun inzet. De aandeelhouders laten hun deel van de winst achter in het bedrijf, als buffer voor continuïteit in mindere jaren, en worden ‘betaald’ in de vorm van een rentevergoeding over het door hen ter beschikking gestelde kapitaal. Zij kunnen daardoor in tijden van crisis kiezen voor behoud van werkgelegenheid voor medewerkers, zelfs als dit ertoe leidt dat hun rendement tijdelijk wat onder druk zou komen te staan.

De Breman structuur zorgt voor een sterke binding tussen organisatie en medewerkers, en dat werkt ook in het voordeel van de klant. Deze unieke structuur vindt de laatste jaren steeds meer (h)erkenning en waardering. Zo behoorden we in 2014 tot de laatste vier genomineerde bedrijven voor de prestigieuze Familiebedrijven Award. Ook nu is er veel aandacht voor onze structuur, vanuit bedrijfsleven, de academische wereld, de televisie en zelfs de landelijke politiek.

Bekijk hier de animatie met uitleg over onze medezeggenschap: