Breman_-_project_IJsselheem-058081_1600x419_acf_cropped-4

Utiliteit

Voor een projectmatige aanpak kunnen wij helpen met het Traject Techniek Nederland
Dit is een adviestraject met 6 (mogelijke) stappen:

Stap 1:  Monitoren en Benchmarken
Wij vergelijken het energiegebruik van het pand met andere panden met een gelijksoortige functie en bouwjaar. Hierdoor is er meteen inzichtelijk of er een besparingspotentieel is.

Stap 2: Direct besparen
Dit zijn installatietechnische of bouwkundige maatregelen met een beperkte investering en relatief grote winsten (bijvoorbeeld het opnieuw instellen van setpoints en dergelijke). Bij deze stap wordt het ‘laaghangend fruit’ gefilterd en opgelost.

Stap 3: Plannen en begroten
Wij maken een duurzaamheidsplan voor het betreffende pand. De visie van het vastgoed nemen we hierin mee. Een meerjarige strategie passen we daarbij toe om te komen tot het einddoel van het pand.

Stap 4: Financiering (optie)
Een financiële partij vragen wij erbij om een voorstel te doen voor off-balance financiering. Dit kan helpen om verduurzaming makkelijker door te voeren in de huidige bedrijfsvoering. Er kunnen meerdere voorstellen gedaan worden. Daarbij kijken wij naar de meest gunstige optie voor het bedrijf.

Stap 5: Contracteren
Alle kosten en baten zetten wij op papier en de opdracht wordt gegeven.

Stap 6: Monitoren
Wij houden het energiegebruik van het pand in de gaten en sturen bij waar nodig. 

Voor dit traject kan het kenniscentrum stap 1 t/m 3 uitvoeren, stap 4 en 5 moeten worden opgepakt met een financier, maar die contacten zouden wij kunnen onderhouden. Stap 6 is eventueel voor de controll-room van Zwolle, maar wel met goede overdracht vanuit de voorgaande stappen.

Portefeuilleaanpak
Het bovenstaande traject kunnen wij ook uitvoeren voor een portefeuille. In dit traject beoordelen we meerdere gebouwen van eenzelfde organisatie. Door stap 1, uit het bovenstaande traject, uit te voeren voor de complete portefeuille wordt het duidelijk waar de duurzame investeringen het meeste effect hebben. Op deze manier zetten we eerst in op de panden waar het meest bespaard kan worden, zodat er geld over is voor de andere panden.

Energiebesparingsplicht, onderzoeksplicht energiebesparing, EED onderzoek
We kunnen met het Kenniscentrum helpen om te voldoen aan de energiebesparingsplicht. We kunnen hierbij helpen met het invullen en indienen van de energiebesparingsplicht, de onderzoeksplicht energiebesparing en het maken van een EED rapportage. Hiermee voldoen de bedrijven die dit aanvragen aan de wet voor energiebesparende maatregelen.

Quickscan
Bij panden waar al een EPA bestand van is, of voor woningen in een hoogbouwcomplex is het mogelijk om een Quickscan te maken. Hierbij wordt er op een snelle manier inzicht gegeven in de kosten en baten van mogelijke scenario’s.