Header_Europees_sociaal_fonds

Europees Sociaal Fonds

De overheid wil graag dat werknemers langer doorwerken. Door het stimuleren van de duurzame inzetbaarheid van het personeel kan uitval en verzuim worden voorkomen en leidt het tot een productievere organisatie waarin de medewerkers gemotiveerd en vitaal blijven.

Ook de Breman Installatiegroep is zich bewust van de noodzaak van het duurzaam inzetbaar houden van zijn medewerkers. Alle projecten die door de Breman Installatiegroep worden ingezet in het kader van het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid wordt mede mogelijk gemaakt door gebruik te maken van de ESF-subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid.