RvC compleet

Raad van Commissarissen

De RvC adviseert het bestuur van een vennootschap (ook ongevraagd) en houdt toezicht op dat bestuur namens de aandeelhouders en andere stakeholders, zoals de financiers, personeel, leveranciers en afnemers. De RvC is bij wet verplicht om ook toezicht te houden op ‘het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming’.

Op de foto van links naar rechts: Eric Koenen, Yolanda Eijgenstein, Karel Jan Voogd, Wilma Toering en Martin Hemmink