Header Woningbouw

Woningbouw

In de nieuwbouw is de transitie van cv ketels naar nieuwe technieken natuurlijk al een tijd geleden. Woningbouw heeft al de nodige ervaring met deze technieken opgedaan. Toch merken we tijdens onze bezoeken en gesprekken dat er een aantal vragen en behoeftes zijn die wij kunnen invullen.

  • Regelmatig komen er vragen omtrent veranderde regelgeving en normen.
    • Wij hebben het nu zo ingericht dat we op de hoogte blijven van alle veranderingen.
    • Wij spitten de stukken door en analyseren de essentie. Deze analyses/rapporten zijn dan voor heel Breman beschikbaar. Als voorbeeld: Analyse regelgeving plaatsen verdeler vloerverwarming in berging.
  • In ons programma CO2 routekaart helpen we een vastgoedeigenaar om grip te krijgen op het verduurzamen van zijn gehele vastgoedvoorraad. Wij bieden een perspectief van 10 jaar spijtvrije oplossing. Hier komt regelmatig de complexstrategie sloop/nieuwbouw ter sprake.
  • Voor jullie opdrachtgevers, de aannemers/bouwers en de eindklanten geven wij kennissessies en workshops
  • Wij maken Pve’s voor vastgoedeigenaren ten behoeve van nieuwbouw, renovatie en planmatige werkzaamheden. Hierdoor hebben we invloed op de keuzes die gemaakt worden in de gehele levenscyclus van een installatie.
  • Indien jullie moeten werken vanuit een rapport van een adviseur kunnen wij dienen als second opinion.