architecture-black-and-white-corrugated-48882

Onderhoud en lekkages

Breman Daktechniek is een landelijk opererend netwerk van gerenommeerde dakdekkersbedrijven die conform een eenduidige, transparante methodiek:

 • Daklekkages verhelpen
 • Dakonderhoud uitvoeren conform KOMO procescertificering BRL 4702
 • Conditiemetingen en dakinspecties verrichten conform NEN 2767
 • Valveiligheid op daken onderhouden en keuren
 • Meerjaren onderhoudsplanningen

Alle vestigingen beschikken over Roofcontrol: het online dak-managementsysteem waarbinnen alle informatiestromen met betrekking tot uw daken inzichtelijk in kaart worden gebracht. Zo komt u in control over uw daken!

Samen verlengen we de levensduur van uw dak(en)!

Dakonderhoud

Schade beperken, levensduur verlengen waardoor kosten verlagen en daken in kaart brengen: dat is in onze optiek dakmanagement. Goed onderhoud betaalt zichzelf terug. Door uw daken goed te onderhouden, voorkomt u onnodige lekkages en gevolgschaden. Dakonderhoud is een specialisme. Het vergt flexibiliteit, eenduidigheid en veel kennis van daken. Onze dakdekkers volgen allen speciale scholing. Een compleet andere bedrijfsvoering met als hoofdactiviteiten:

Onderhouden en levensduur verlengen

 • Repareren
 • Rapporteren
 • 24 uur-service
 • Bestandsopname / nulmetingen
 • Dakveiligheidsvoorzieningen en het onderhouden / keuren
 • Renovatieadviezen
 • Dakonderhoudsovereenkomsten
 • Dakvlakken in kaart brengen
 • Dak meerjarenbegrotingen
 • Online beheermodules voor gebouwbeheerders

Dakmanagement

Continu en actueel inzicht in de conditie van uw daken, dat is dakmanagement. Planmatig en resultaatgericht dakonderhoud zorgt ervoor dat we de levensduur van uw dak(en) verlengen.

U krijgt overzicht in de korte en langere termijninvesteringen, waardoor u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Beschikt u over meer vastgoed, dan hebben we voor u Roofcontrol bedacht. Roofcontrol is een online portaal waarin alle data rondom uw daken overzichtelijk is weergeven.

Dakinspecties conform NEN 2767

Breman Daktechniek levert nauwkeurige dak-inspecties conform NEN methodiek, die u optimaal inzicht geven in de staat van uw dak(en).

We maken kosten inzichtelijk zodat u altijd over de nodige informatie beschikt voor uw strategisch vastgoedonderhoud.

We maken inzichtelijk waar en wanneer onderhoudswerkzaamheden zijn en wat de kosten hiervan zijn. Tevens toetsen we uw dak aan de huidige ARBO wet- en regelgeving en veiligheid.

Door overzichtelijke rapportages weet u waar de risico’s liggen en kunt u doelgericht anticiperen op uw begroting.