Header Zakelijk - Dakbedekking - Valbeveiliging 2020

Valbeveiliging op daken

Dakveiligheid is door aanscherping van regelgeving in het Bouwbesluit en de Arbowet, waarin verantwoordelijkheden worden toegewezen aan zowel gebouweigenaar, architect, opdrachtgever als opdrachtnemer, een belangrijk aspect op daken.

Breman Daktechniek – als NIVOH (Nederlands instituut voor veilig werken op hoogte) erkend en gecertificeerd ‘Veilig dakinspecteur‘ – is bevoegd tot het keuren, adviseren, testen en implementeren van nagenoeg alle valbeveiligingssystemen. Zowel permanente als tijdelijke valsystemen. Middels een uitvoerige dak RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) kunnen we voor iedere situatie een passend dakveiligheidsplan en valbeveiligingssysteem implementeren. Tevens keuren en plaatsen wij signalering, kooiladders, permanente ladderopstellingen, dakluiken, veilige zones, looproutes, hekwerken en zone-aanduiding. Ook ten aanzien van trekproeven, kabelspanning en persverbindingen kunnen wij u van dienst zijn.

Permanente valbeveiliging

Indien (uw) medewerkers veel op het dak dienen te zijn, is het verstandiger en vaak zelfs voordeliger om te kiezen voor een permanent veiligheidshek. Het is de beste en meest veilige manier om het betreden van uw dak mogelijk te maken.  Het is tevens de manier zoals arbeidsinspectie en arbodiensten dit het liefst zien. Collectieve valbeveiliging geniet altijd de voorkeur. Permanente hekken zien er tegenwoordig zeer fraai uit en worden prijstechnisch steeds aantrekkelijker. Ze zijn haaks, geknikt en rond gebogen verkrijgbaar. Permanente veiligheidshekken zult u in de toekomst steeds vaker gaan tegenkomen. U heeft minder met regels, keuring en scholing te maken ten opzichte van systemen met ankerpaaltjes en kabels. U loopt dus ook minder risico’s als gebouweigenaar / opdrachtgever.

Onze hekken zijn nagenoeg onverwoestbaar en gefabriceerd door het Duitse bedrijf POHL. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Valbeveiliging hellende daken

Ook ten aanzien van valbeveiliging op hellende daken kunnen we conform dezelfde methodieken voorzien in advies en implementatie van valbeveiliging. Voor kortstondige werkzaamheden op hellende daken bestaat er – EN795 ankerpunt de Dakhaas.

Een door Breman / Harskamp Daken BV ontwikkeld, herbruikbaar, lichtgewicht, mobiel ankerpunt speciaal voor daken waarop panlatten zijn gemonteerd. Voor meer informatie: kijkt u gerust op www.dakhaas.nl