Normen en subsidies

De analyses en plannen voor verduurzaming van een woning zijn gemaakt. De vervolgstap? Een installatieontwerp. De installatie moet daarbij wel voldoen aan een aantal wettelijke eisen op het gebied van dimensionering en geluid. Het Kenniscentrum kan hierin ondersteunen door onder andere berekeningen te maken voor transmissieverlies, energieprestatie en geluidsnormen.

Transmissieverlies berekeningen

Bij een transmissieverliesberekening wordt er gekeken naar hoeveel verwarmings- en koelvermogen een woning nodig heeft. Op basis van bouwtekeningen en informatie over de beoogde installatie, wordt er een model gemaakt voor de gevraagde woning. Het resultaat: inzicht in benodigd vermogen van de installatie en het afgiftevermogen per ruimte. Op deze manier kunnen de benodigde radiotoren, convectoren en/of vloerverwarming in beeld worden gebracht. De resultaten worden in een overzichtelijk rapport aangeleverd. Werkvoorbereiders hebben zo een leidraad waarmee ze de installatie kunnen ontwerpen.

Geluidseisen

Vanaf 1 april 2021 moet iedere installatie met een buitendeel (lucht-water warmtepompen en airco’s) voldoen aan de geluidsnorm. Die norm houdt in dat de geluidsdruk op de erfgrens en bij het openen van ramen en deuren van naastgelegen woningen, niet hoger mag zijn dan 45dB overdag en 40dB ’s nachts. Om te bewijzen dat de installatie aan deze eis voldoet, moet een berekening gemaakt worden conform de aangeleverde rekenmethode van de overheid. Het Kenniscentrum kan voor uw installatie de geluidsberekening uitvoeren, en waar nodig geluidsreducerende maatregelen adviseren.

 

EPBD III in de woningbouw

Het afgelopen jaar zijn er in Nederland wet- en regelgevingen ingevoerd die betrekking hebben op de woningbouw. De rekenmethodiek voor energielabels is aangepast (NTA8800): nieuwbouw moet voldoen aan de BENG-eisen en bij renovatie moet er worden voldaan aan de EPBD III eisen. Vanuit de markt merken we dat deze laatste, de EPBD III, bij veel mensen nog enigszins onduidelijk is. Daarom leggen we in dit artikel uit wat dit precies inhoudt.

 

Lees meer…