Verduurzamen en advies

Uiteindelijk moeten we allemaal verduurzamen. Maar hoe doe je dit nu eigenlijk en waar begin je? Het Kenniscentrum Energietransitie gebruikt verschillende methodes om u te helpen met stapsgewijs verduurzamen.

QuickScans

Met een QuickScan kijken we naar meerdere oplossingen voor uw woningvoorraad. Welke techniek kan er in welke woning gebruikt worden? Wat gaat het kosten en hoeveel energiebesparing levert dit op? Dit rekenen we allemaal door. We kijken in een QuickScan naar:

• Gas-, elektriciteits- en warmteverbruik
• Globale benodigde investering
• Financiële besparing op jaarbasis
• Verandering in onderhoudskosten
• Reductie van CO2

De scenario’s in de QuickScan worden globaal doorgerekend, waardoor een corporatie snel inzicht krijgt in alle voor- en nadelen van de verschillende oplossingen. We kijken nog niet naar techniek op maat of naar het energielabel. Zo kunt u meteen een goed onderbouwde keuze maken, zonder dat u aan het begin al veel kosten moet maken. Voor een QuickScan hebben we alleen de afmetingen nodig van ramen, gevels, daken en vloeren. En de gegevens over de huidige installatie, wanneer die nog niet bekend zijn bij ons.

Maatwerkadvies

Een maatwerkadvies is een vervolg op een QuickScan. In dit advies worden maximaal twee scenario’s in detail doorgerekend. Hierbij wordt er een model gemaakt van de betreffende woning, waarin op een dieper niveau wordt gekeken naar het energieverbruik en de CO2-uitstoot. Ook wordt bij een maatwerkadvies het huidige energielabel en het energielabel ná het aanpassen van de installatie berekend.

Voor het uitvoeren van het maatwerkadvies wordt er een gebouwopname gedaan. Tijdens deze opname wordt in de woning gekeken naar mogelijkheden voor plaatsing van de installatie, het opgestelde afgiftesysteem en naar de algemene kwaliteit van de woning. De berekening wordt op basis van deze gegevens en de bouwtekeningen opgezet.

Wijkanalyse

Welke techniek moet in welke woning? Dit is een vraag waar veel woningcorporaties mee stoeien. Het duurzame alternatief voor in de woningen hangt af van de kwaliteit van de woning, het bouwjaar en de huidige situatie. En belangrijk hierbij is: welke plannen heeft de gemeente voor de wijk waar verduurzaamd moet worden.

Het Kenniscentrum kan een wijkanalyse maken waarin wordt gekeken naar de plannen voor bepaalde wijken. Voor de wijken zonder plannen kunnen we een analyse maken van de beschikbare bronnen in de omgeving. Op basis daarvan geven we dan een advies over de meest waarschijnlijke oplossingen voor deze wijk. Dit kan helpen bij het beoordelen van duurzame alternatieven en geeft handelingsperspectief in spijtvrije oplossingen.

MJIB analyse

Verduurzamen wordt vaak per project gedaan, bijvoorbeeld op het moment dat er sprake is van renovatie of groot onderhoud. Het kan ook slim zijn om stapsgewijs op onderdelen te verduurzamen. Bijvoorbeeld als de ketel aan vervanging toe is, Door deze aanpak te combineren met de meerjareninvesteringsbegroting (MJIB) kunnen we stapsgewijs én constructief verduurzamen.

Wij kunnen helpen bij het analyseren van de MJIB en de plek van verduurzaming in deze begroting. Het resultaat: een plan voor de hele woningcorporatie, waarmee de juiste investeringen op het juiste moment worden gedaan. Denk hierbij aan het combineren van werkzaamheden. Zo kan het vervangen van glas worden gecombineerd met de aanleg van een warmteterugwininstallatie, waardoor de uiteindelijke kosten en de impact voor de bewoner lager zijn dan wanneer je de werkzaamheden op verschillende momenten uitvoert.