Vechtdalcollege_Ommen

Vechtdal College in Ommen

Het Vechtdal College is een school met praktijklokalen voor vmbo, havo en vwo. Aanleiding voor de renovatie en nieuwbouw was dat kinderen uit de gemeente en omgeving in Ommen ook het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) kunnen volgen.

Vraag opdrachtgever Vechtdal College

Bij het ontwerp van het nieuwe Vechtdal College moest rekening gehouden met de eigenheid van de diverse onderwijsrichtingen. Daarbij moest ook de kracht van het Vechtdal College, de kleinschaligheid, worden gewaarborgd.

Onze oplossing

De eigenheid en kleinschaligheid van de diverse onderwijsinrichtingen vroeg om individueel te gebruiken regelingen. Ieder lokaal beschikt dan ook over een CO2-sturing die afzonderlijk in te stellen is.

De nieuwbouw is geïntegreerd in het bestaande gebouw. Tijdens de bouw is de school in bedrijf gebleven. Breman Zwolle heeft ervoor gezorgd dat de lessen ongestoord doorgang konden vinden.

W-installaties: verwarmings- en koelinstallaties bestaande uit o.a. warmte- en koudeopslag, warmtepompen en zonnecollectoren. Luchtbehandelings-, sanitaire- en regelinstallaties met gebouwbeheersysteem.

E-installaties: licht-,  kracht-, data, KNX-Installatie. Brandmeld/ontruimings-  en inbraakinstallatie,  zonnecollectoren, lift.

Projectgegevens Vechtdal College

Opdrachtgever: Vechtdal College Ommen
Opgeleverd: oktober 2015
Projectomvang: 3.000 m2
Bouwvorm: bouwteam
W-installatie: Breman Zwolle
E-installatie: Breman Kloekke Elektrotechniek