walter-Referentieproject_Walter_Gillijnsschool_Zutphen_voorzijde

Walter Gillijnsschool in Zutphen

De nieuwbouw van het Walter Gillijnsschool in Zutphen bestaat uit een gebouw met 12 klaslokalen, een kinderdagverblijf en ruimtes voor buitenschoolse opvang.

Vraag opdrachtgever HEVO

Het gebouw van de rooms-katholieke basisschool Walter Gillijns in Zutphen dateerde uit 1971 en voldeed niet meer aan de eisen van het hedendaagse onderwijs. Besloten is tot nieuwbouw waarbij onder andere moest voldaan worden aan de ventilatie-eis klasse B.

walter-Referentieproject_Walter_Gillijnsschool_Zutphen
walter-Referentieproject_Walter_Gillijnsschool_Zutphen_binnen

Onze oplossing

Een goed geventileerde omgeving is een van de belangrijkste voorwaarden voor goede leeromgeving. Breman Zwolle heeft in dit project een gebalanceerd ventilatiesysteem met een nauwkeurige CO2-regeling geïnstalleerd.

W-installaties: verwarmings-, luchtbehandelings-, sanitaire- en regeltechnische installaties met gebouw beheerssyteem.

Projectgegevens Walter Gillijnsschool

Opdrachtgever: HEVO ‘s Hertogenbosch
Opgeleverd: juni 2015
Projectomvang: 1.500 m2
Bouwvorm: bouwteam
Bedrijf: Breman Zwolle