ball-shaped-blur-bokeh-2534493_2000x458_acf_cropped

Advisering en Verduurzaming

Breman is uw partner op het gebied van het maken van een grondige analyse van uw technische installaties van uw woningvoorraad. Dit geeft inzicht in de staat van uw woningvoorraad op basis waarvan wij u goed onderbouwd kunnen adviseren. Door een lange termijn planning te maken, blijven uw investeringen beheersbaar en gelijkmatig. Tegelijkertijd staan we voor een opgave om alle woningen energieneutraal te maken in 2050. Ook daarin staat ons advies voor u centraal.

Energieneutraal

Hoe groter de installed base van centrale installaties, hoe complexer het beheer is. Zaken als warmtecomfort, veiligheid, milieu, beheerskosten, levensduurkosten, klantgericht- of klantgestuurd beheer van woningen en ‘waardegestuurd wonen’ spelen hierbij een belangrijke rol. Breman Woningbeheer biedt woningcorporaties volledige ontzorging als het gaat om het beheer van alle technische installaties van uw woningen.

Wilt u graag de stap maken naar het beheren van de installed base samen met strategische partners in een ketenintegratie en profiteren van hun expertise? Wij adviseren u over uw CO2-uitstoot, CO2-reductie en veiligheid. Tevens geven wij advies over uw Total Cost of Ownership model en het werken met een vlak investeringspatroon. Breman Woningbeheer biedt de oplossing: volledige ontzorging, minder details en toch meer overzicht door overzichtelijke analyses en rapportages, service level agreements en prestatiemeetpunten in relatie tot deze afspraken. En dit voor aanmerkelijk lage beheerskosten.

Advies over TCO

Alle woningen zijn in Nederland energieneutraal in 2050. Een energieneutrale woning is een woning waarvan het gebouw gebonden verbruik op jaarbasis niet meer bedraagt dan de energie die door de woning zelf kan worden opgewekt. Wij adviseren u graag bij vraagstukken rondom die verduurzaming, maar ook als het gaat om meerjarenonderhoudsbegrotingen. We voeren second opinions uit, we kunnen de prestaties van uw installaties (installbase) doorlichten (benchmarken) en we kunnen u adviseren bij het verder verbeteren van de prijs/prestatie van uw installatiebestand. Verder voeren wij onder meer kwaliteitsinspecties, APK- en NEN-keuringen uit en geven wij trainingen rondom verduurzamingsvraagstukken. Op deze wijze willen wij proactief met u samenwerken aan het verbeteren van de kwaliteit van uw bezit.

Hoe dan?

Voor nieuwbouw zijn er voldoende passende oplossingen voor handen. Bij de bestaande bouw lopen we tegen grenzen aan. Want wat als uw woningen niet geschikt zijn voor zonnepanelen? Er geen ruimte is voor een warmtepomp? Welke mogelijkheden zijn er dan? Er wordt dan snel gedacht aan een complete Nul-op-de-Meter renovatie. Tegen hoge investeringen en ingrijpend voor de bewoners. En waarbij u nu al moet kiezen voor techniek die nog steeds verbeterd wordt en in ontwikkeling is. Maar is dit nodig?

Breman Woningbeheer biedt een alternatief

Wij geloven in een stapsgewijze invoering van verduurzamingsmaatregelen. Afgestemd op uw meer jaren onderhoudsbegroting, natuurlijke vervangingsmomenten, beschikbare budgetten en de staat van uw huidige bezit. En u over de meest recente techniek kunt beschikken.

Breman Duurzaam Woningbeheer; een hybride methode waarbij in stappen wordt toegewerkt naar een energie neutrale woning. De methode is opgebouwd uit modules die los van elkaar worden toegepast of in combinatie met elkaar. Met als doel energie neutrale én betaalbare woningen!

Naar energieneutraal in het tempo waarin u het het beste uitkomt.

Dus geen hoge investeringen in één keer maar:

  • Beheersbare kosten; investeringen verspreidt over meerdere jaren
  • No-regret; toepassingen lopen mee met de nieuwste ontwikkelingen
  • Beperkte impact voor uw bewoners