Header APK keuring NEN 8025

APK Keuring NEN8025

Breman Duurzaam Wonen

Breman Woningbeheer richt zich op Veiligheid, Beheersbaarheid en Continuïteit van comfortabel wonen. Ons Team Duurzaam Wonen voegt hier nog een dimensie aan toe; Duurzaamheid.

APK Keuring volgens NEN8025

Bij duurzaam wonen denken we al snel aan zaken als Co2 reductie en energiebesparing. Logisch, maar levensloopbestendigheid is evengoed een duurzaam thema wat onze aandacht heeft en daar speelt veiligheid een belangrijke rol in. De Woning APK is een goed hulpmiddel om deze veiligheid inzichtelijk te maken en te borgen. Woning APK: een noodzakelijk kwaad of juist een kans om de veiligheid van uw woningbezit op het juiste niveau in kaart te hebben? Natuurlijk, u heeft de zorgplicht voor uw woningbezit, dus is het van groot belang dat u ook weet wat de staat is van de woninginstallatie. U wilt immers effectief investeren in woningverbetering die de veiligheid waarborgt of vergroot. Een APK keuring van de installatie zal dit inzicht geven en aangeven waar er verbeteringen mogelijk zijn. Het Team Duurzaam Wonen kan u daarbij helpen!

De gekwalificeerde keurmeesters van ons team hebben alle benodigde kennis, ervaring en middelen om de APK keuring te verzorgen.

Om de APK Keuring van werkelijke waarde voor u te laten zijn ontvangt u na de keuring een Certificaat welke aan het woningdossier of aan de bewoner kan worden verstrekt.

APK Woning Certificaat

Het Breman APK Certificaat geeft weer wat de technische staat is van de woninginstallatie. Een waardevol document bij verkoop, verhuur en voor het woningdossier.

Het APK Certificaat is gebaseerd op de uitkomsten van de keuring volgens NEN8025. Deze norm richt zich op de periodieke inspectie van de installatietechniek in bestaande woningen en wordt gebruikt om aan te tonen dat de veiligheid van de woning voldoet aan het minimaal maatschappelijk aanvaardbare veiligheidsniveau.

Hoe werkt het in de praktijk

In de praktijk loopt de Breman specialist de woninginstallatie na op het gebied van elektra, water, gas en ventilatie. De installatie en beveiligingen worden visueel nagezien en waar nodig getest met daarvoor geschikt meetapparatuur. Meetwaardes worden genoteerd in een document welke als onderlegger geldt voor het Certificaat.

Naast de vaste installatie worden ook ‘zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV)’ van bewoners gemeld en genoteerd. Zo houdt u grip en inzicht op de veiligheid van uw woning.

Doel van de keuring is in eerste instantie om u inzicht te geven in de technische staat van de installatie. Wanneer u specifieke wensen heeft welke u meegenomen wilt hebben in de keuring is dit altijd bespreekbaar.

Voor ieder onderdeel van de keuring wordt een deelcertificaat verstrekt.

Slimme woningdiensten en oplossingen

Breman Woningbeheer staat voor slim combineren van diensten en oplossingen. De Woning APK is hier een goed voorbeeld van. Goed voor u en uw huurders.

Uw bewoners willen het liefst niet vaker dan strikt noodzakelijk thuisblijven. Een afspraak voor een Woning APK staat mogelijk niet hoog op het prioriteitenlijstje.

Breman Woningbeheer staat voor slim combineren van diensten om het voor u en uw bewoners makkelijker te maken. Een APK keuring is een specialisme op zich en kan niet zonder meer door iedere monteur worden uitgevoerd. Toch zijn er goede mogelijkheden!

  • APK keuring bij Energie-indexering of WWS opname

Ook een opname voor een Energie-index is geen onderwerp waarvoor uw bewoners graag thuisblijven. Hoe mooi is het wanneer we deze opname voor u doen als we toch binnen zijn voor de Woning APK?

  • APK keuring bij toestelvervanging

Bij vervanging van bijvoorbeeld cv toestel of mechanische ventilatie, is er sprake van een aanpassing met veelal impact op de APK keuring. Een logisch moment dus om gelijktijdig met een vervanging ook de Woning APK te verzorgen. Breman kan dit voor u gecombineerd verzorgen, ook wanneer de vervangingen niet door Breman zelf worden uitgevoerd.

  • APK keuring en Veilig Wonen

Een mooie combinatie waarbij niet alleen de APK wordt uitgevoerd, maar tevens de aanwezige verbrandingstoestellen worden gecontroleerd op veiligheidsaspecten zoals de kwaliteit van rookgasafvoer- en luchttoevoerkanalen, waarbij deze ook direct geoptimaliseerd kunnen worden. Meer informatie over ons concept “Veilig Wonen”.

  • APK keuring en regie over herstelwerk

Breman Woningbeheer heeft alle expertise in huis om eventuele gebreken aan de installaties direct op te pakken. Wij kunnen ervoor zorgen dat defecten worden hersteld zodat de woning snel weer veilig kan worden verhuurd.

  • APK keuring en overige opnames

Op verschillende andere gebieden zijn combinaties van opnames mogelijk. Denkt u hierbij aan de kwaliteit van de installaties of andere zaken in de woning. Veel is mogelijk, we denken graag met u mee.