woningapk

Woning APK: bewoners wonen veiliger na Woning APK

We lezen het helaas nog regelmatig in het nieuws: slachtoffers als gevolg van technische gebreken in de woning. Alleen al door koolmonoxidevergiftiging vallen gemiddeld elf doden en worden 150 slachtoffers per jaar behandeld in het ziekenhuis. Kortom: dat dit probleem aandacht krijgt is niet zo gek. “Vandaar dat we samen met woningcorporatie Vidomes het initiatief hebben genomen om in Rijswijk (een flat met ruim 70 woningen) de zogenaamde Woning APK uit te voeren”, vertelt Arnold Smits, Manager Duurzame Oplossingen Woningen van Breman.

De doelstellingen waren helder: in de woning kan veilig gebruik worden gemaakt van energie en water; bij brand wordt de bewoner gewaarschuwd; de aanwezige groepenkast is voorbereid op toekomstig gasloos wonen en als laatste: de bewoner is geïnformeerd over het veilig gebruik van de installatie. Dit alles met minimale bewonersbelasting.

Vidomes

“Met deze doelstellingen reduceer je het risico op een gasexplosie, elektrocutie, legionella en verlaag je het risico op eventuele gevolgschades”, vertelt Arnold. Verder verlaagd de aanwezigheid van de rookmelders het risico op overlijden door brand. Aanvullende wens van de woningbouw was om de bewoners minimaal te belasten. De doelstellingen zijn door Breman en Vidomes in een procedure gegoten welke afgelopen voorjaar in gang is gezet. De bewoners zijn op de hoogte gebracht en de afspraken voor de Woning APK zijn ingepland. Tijdens de Woning APK is direct een afspraak ingepland voor het 2e bezoek waarin alle herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Als alles gereed is, volgt het definitieve Certificaat. Dit Certificaat kan door de woningbouw worden toegevoegd aan het woningdossier en/of in de meterkast worden opgehangen.

Geruststellend

Inmiddels is het project afgesloten en is de balans opgemaakt. We kunnen niet anders concluderen dan dat de gekozen werkwijze op alle fronten succesvol is geweest. In maximaal 2 woningbezoeken is de Woning APK uitgevoerd, de bewoner geïnstrueerd over veilig gebruik van de installatie, de groepenkast vervangen, rookmelders geplaatst, eventuele gaslekkages verholpen en het overige herstelwerk uitgevoerd.

Zowel de klant als de bewoners zijn erg tevreden over de wijze waarop wij dit project zijn aangevlogen. Belangrijk detail daarin is dat de bewoners het geruststellend vinden dat de woning is nagekeken. Ze voelen zich veiliger en beter geïnformeerd. Vidomes is ook erg te spreken over de samenwerking. Met name de gekozen vorm en de relatief lage kosten. Deze pilot bevestigt dat we werkelijk bezig zijn met het veiliger maken van de woningen.