Header UCS

Breman UCS (Universal Control System)

Het Breman UCS is bedoeld om energiestromen te monitoren in de woning. Het kan inzicht geven over het energieverbruik over een langere periode, waardoor eventuele stappen genomen kunnen worden om het energie gebruik te beperken.

Werking

Op het UCS systeem kunnen verschillende sensoren aangesloten zijn, bijvoorbeeld:

 • CO2 sensor
 • Temperatuursensor (meten van ruimtetemperaturen of watertemperaturen)
 • Stromingssenor (meten van hoeveelheid watergebruik)
 • Tussenmeter (meten van het stroomverbruik van een specifieke groep)

Ook wordt de slimme meter periodiek uitgelezen

Het systeem werkt autonoom. De gebruiker/bewoner kan de gemeten data uitlezen via een website. Maar dit is niet noodzakelijk: zodra de stekker in het stopcontact wordt gestoken, start het systeem automatisch en begint met meten. Er kan meerdere jaren (>10 jaar) onafgebroken intern data opgeslagen worden. Bij stroomuitval is een back-up batterij aanwezig.

Uitlees en/of bediening mogelijkheden

 • De gemeten data wordt intern opgeslagen
 • Indien de UCS op het internet is aangesloten, wordt de data ook extern in een database opgeslagen. Data uitwisseling gebeurt via een beveiligde (https) verbinding, waarbij er geen n.a.w. gegevens verstuurd of opgeslagen worden
 • De data is met een standaard webbrowser uit te lezen. Is de UCS niet op het internet, dan kan de UCS via WiFi benaderd worden (uitsluitend in de woning) en zullen de gegevens op een eenvoudige, tekstuele manier getoond worden. Als de UCS wel op het internet is aangesloten, worden de gegevens uitgebreider getoond. Tevens zijn de gegevens dan wereldwijd in te zien.
 • In de toekomst is de UCS ook met een app uit te lezen
 • Data wordt minstens tien jaar opgeslagen, waardoor meerdere perioden (jaren) met elkaar vergeleken kunnen worden

Onderhoud

De UCS behoeft in principe geen onderhoud. Om bij stroomuitval toch te kunnen blijven monitoren, is het systeem voorzien van een backup batterij. Aangezien de UCS op netspanning werkt, zal de batterij een geschatte levensduur van circa tien jaar hebben. De batterij dient te worden vervangen door een Breman Servicemonteur.

Aansluiten

 • LAN-kabel (netwerk) van UCS-kast naar router van bewoner
 • 230V stekker in WCD in meterkast

Aanmelden

Om toegang te krijgen tot het systeem en/of de website, wordt een unieke productcode met wachtwoord gebruikt. Deze staan vermeld op de UCS-kast.