BENG-training

BENG-eisen

18 juni 2021

Per 1 januari 2021 gelden in Nederland de BENG-eisen. Dit zijn eisen die worden gesteld aan het energiegebruik van een nieuwbouwwoning en de utiliteitsbouw. Door deze eisen is het belangrijker geworden om een woning of gebouw niet alleen goed te isoleren, maar ook kritisch te kijken naar de geplaatste installatie. Bij het Kenniscentrum Energietransitie merkten wij dat de ‘BENG-eisen’ bij veel collega’s en klanten wel bekend waren, maar dat de verschillende waardes van de BENG-eisen als verwarrend werden beschouwd. Daarom zijn wij met het Breman Kenniscentrum Energietransitie het afgelopen jaar (onder andere) bezig geweest met het uitleggen van deze BENG-eisen.

We begrijpen dat de BENG-eisen soms verwarrend kunnen zijn, daarom hebben we in dit stuk op een rij gezet wat de eisen precies inhouden.

Allereerst is het goed om te weten dat de termen BENG1, BENG2 en BENG3 vaak worden gebruikt om berekende waardes aan te duiden. Maar dit zijn de eisen waar de berekende waardes aan moeten voldoen. De berekende waardes worden EP1, EP2 en EP3 genoemd. Deze waardes worden uitgedrukt in kWh/m2.

BENG1

De BENG1-eis stelt een maximum aan de netto energiebehoefte van de woning of het gebouw. Dit is de energie die de woning of het gebouw nodig heeft voor het verwarmen en koelen. Energiegebruik voor tapwaterbereiding en hulpenerge is niet meegenomen in dit getal. Bij de BENG1-eis worden geen systeemrendementen meegenomen. Het maakt voor deze eis dus niet uit of de warmte wordt opgewekt door een ketel of een warmtepomp. Bij de berekening van de EP1-waarde wordt er standaard mechanische afzuiging gebruikt als ventilatieprincipe.

Om de EP1-waarde te beïnvloeden kunnen de volgende zaken worden aangepast;

 • Isolatie
 • Kierdichting
 • Oriëntatie van de woning of het gebouw t.o.v. de zon
 • Percentage glas in de schil

De aannemer/bouwkundige partij is met name verantwoordelijk voor het halen van de BENG1-eis.

BENG2

De BENG2-eis stelt een maximum aan het primaire energiegebruik van een woning of gebouw. Dit is het energiegebruik als gevolg van de warmtevraag, koudevraag, tapwatervraag en hulpenergie voor pompen en ventilatie van een woning, voor utiliteitsgebouwen komt daar bevochtiging en verlichting nog bij. Bij de berekening van de EP2-waarde moeten systeemrendementen wél worden meegenomen. Eventuele opwekking van energie door zonnepanelen of PVT-panelen mag worden afgetrokken van de energievraag.

Om de EP2-waarde voor woningen en gebouwen te beïnvloeden kunnen de volgende zaken worden aangepast:

 • Warmteopwekker
 • Koudeopwekker
 • Tapwater opwekker
 • Ventilatiesysteem
 • Regeling van distributiesystemen
 • Opwekking duurzame energie door zonnepanelen

Bij utiliteitspanden moet ook het verbruik van verlichting en het be-/ontvochtigen van lucht worden meegenomen.

De installateur is met name verantwoordelijk voor het halen van de BENG2-eis. Hierbij geldt echter wel: hoe lager de EP1-waarde is, hoe makkelijker de EP2-waarde aan de eisen voldoet.

BENG3

De BENG3-eis stelt een minimum aan het percentage duurzame energie wat moet worden opgewekt op of aan de woning. Alleen de energie welke is opgewekt op het eigen perceel mag worden meegeteld in de EP3-waarde.

Hierbij zijn bronnen voor duurzame energie onder andere:

 • Opwekking zonnepanelen
 • Gebruik energie uit buitenlucht of bodembron
 • Gebruik van duurzame warmtenetten

De installateur is met name verantwoordelijk voor het halen van de BENG3-eis.

De eisen voor woningen

De vastgestelde waardes voor BENG1, BENG2 en BENG3 verschillen per type woning, en hangen af van de verhouding vloer-/schiloppervlak. Ook de zwaarte van de constructie van een pand heeft invloed op de eisen. In de onderstaande tabel zijn de BENG-eisen weergegeven.

Ag=gebruikersoppervlak van de woning, Als=verliesoppervlak van de woning

BENG-eisen

Wat betekenen de BENG-eisen voor de bouwwereld?

Door het invoeren van de BENG-eisen is het belangrijker geworden om vanaf het begin van een bouwtraject alle partijen te betrekken. Installateurs en aannemers moeten namelijk nauw samenwerken om een woning of gebouw aan alle eisen te laten voldoen. Ook wordt het steeds interessanter om te kiezen voor isoleren of installeren.

Wil je meer weten over de BENG-eisen, of wil je weten welke verschillende smaken er zijn om uw vastgoed aan de BENG-eisen te laten voldoen? Stuur dan een mail naar kenniscentrum@breman.nl.

BENG-training
BENG-eisen