Blog: CE keur 'alles of niets'?

1 maart 2017

“Zonder CE keur op rookgasafvoermaterialen overtreed je de wet.” Dit was de titel die stond boven ons allereerste  blog van januari 2013.

In dat blog gingen we in op het wettelijke karakter van de markering en over producten die hieraan moeten voldoen en dus deze CE markering moeten dragen.

In ons geval ging dat over het veilig afvoeren van rookgassen naar het dak. Het enkel dragen van een CE markering op een of enkele delen van deze rookgasafvoer voorziening is niet voldoende. De gehele samengebouwde rookgasafvoer voorziening (systeem) moet veilig zijn. Dat maakt dat het in zijn geheel moet zijn voorzien van een CE markering. Dit laatste is ons inziens vandaag de dag nog steeds niet het geval.

Sommige producten lijken een CE systeem markering te dragen. Maar als je ze nader bestudeert blijken ze maar voor een deel gecertificeerd te zijn. Met andere woorden. Niet in zijn geheel gecertificeerd als systeem. De vraag die we ook toen richting Woningcorporaties, VVE’s en gebouwbeheerders stelden was “in hoeverre zij zich hiervan bewust zijn” is best een spannende. We merken in de praktijk dat hier nog veel terrein te winnen valt. Door voorbij te gaan aan het compleet laten markeren van het gehele systeem, gaan we ook voorbij aan het compleet veilig “verklaren” van een rookgasafvoersysteem.

En wat zegt dat dan over de veiligheid die je uitstraalt naar toekomstige bewoners en hun leefomgeving. Wie durft, zou ik zeggen! Want er bestaat geen gedeeltelijke markering. En er bestaat dus ook geen gedeeltelijke veiligheid.

Is uw “alles of niets” een feitelijke keus? Of wordt het een “gok”…

Jan Mondria, directeur Breman IJsselmuiden