Blog: CE-markering verplicht?

30 maart 2016

In Europa zij we sinds 1992  (Schengenakkoorden) verplicht om een CE markering op onze producten te zetten. Voor alle duidelijkheid: een CE-markering is géén keurmerk!

Met het aanbrengen van deze (wettelijk verplichte) CE-markering geeft de fabrikant te kennen dat het product aan alle van toepassing zijnde Europese regels voldoet. Voor bouwproducten heeft Nederland dit geregeld in het bouwbesluit. Moeilijke taal? Misschien, maar het geeft wel aan dat we in Europa een basis veiligheidsniveau hebben gedefinieerd voor de burgers in Europa (en natuurlijk ook elders).

Ontbreekt de verplichte CE-markering op een bouwproduct, dan mag het product NIET binnen de Europese Economische Ruimte worden verhandeld. Overtreedt een ondernemer deze regels, dan kan hij een boete krijgen en in ernstige gevallen zelfs een gevangenisstraf. Een product kan in uiterste gevallen ook uit de handel worden gehaald.

In Nederland is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu hiervoor verantwoordelijk. De laatste wijziging op de CE norm voor rookgasafvoertechniek (EN-1856), dateert uit 2009. Vanaf 1 maart 2011 moet deze verplicht worden nageleefd, zoals gepubliceerd in de Staatscourant nr 23099 van december 2011.

Wettelijk gezien is de verwerking van rookgasafvoermaterialen in Nederland zonder CE keur NIET meer toegestaan en strafbaar. Dit lijkt misschien een open deur maar in de praktijk blijkt dit anders te zijn. Tot op de dag van vandaag komen we materialen tegen die niet, of maar voor een deel een CE-markering bezitten.

In ons geval moet het gehele rookgasafvoer systeem een markering dragen, en niet één of enkele onderdelen hiervan. De vraag die gesteld kan worden is: in hoeverre bent u, als Woningcorporatie, VVE of gebouwbeheerder, zich hiervan bewust? Eén enkele vraag aan uw leverancier of installateur kan duidelijkheid verschaffen over de materialen die bij u worden toegepast en u behoeden voor onnodige overtredingen.

Hier ligt een belangrijke taak voor u als afnemer om hier zekerheid in te zoeken bij uw installateur of leverancier zodat u niet onbewust de wet overtreedt en alle verantwoordelijkheden die hierbij komen kijken naar u toetrekt.

Een droog verhaal? Inderdaad. Maar wel een verhaal met een belangrijke betekenis voor ons allemaal als Europese burgers.

CE-markering verplicht, ja zeker!