Blog: CV ketels door elkaar heen: “The next step!”

6 juni 2017

Als vervolg op het vorige blog die handelde over het door elkaar heen gebruiken van VR en HR CV toestellen op bestaande CLV systemen en de beperkingen die dit met zich meebrengt, wil ik vandaag een ander aspect belichten.

U als VvE of woningbeheerder kunt ook verwachten van uw mede-vve-leden dat zij meer vrijheid willen in de keuze van merk en capaciteit van de nieuw te plaatsen CV ketels op de nieuwe (of vernieuwde) rookgasafvoer voorziening in hun gebouw.

Welnu, daar is sinds kort een passend antwoord op.

De Vereniging van Fabrikanten van Ketels voor centrale verwarming (VFK) en de Vereniging van Nederlandse Fabrieken van Gasafvoerleidingsystemen (Rogafa) hebben de handen ineen geslagen om te komen tot een NIEUWE categorie afvoersystemen in Nederland (en Europa) om juist deze problematiek op te lossen.

Uitgaande van “Failsafe” CLV systemen is de afgelopen 1,5 jaar hard gewerkt door beide organisaties om dit handen en voeten te geven.

Alle relevante eisen en voorwaarden zijn daarbij vastgelegd in een document genaamd:

“Systemen met een gecombineerde luchttoevoer en gecombineerde verbrandingsgasafvoer onder overdruk met toepassing van gasgestookte CV toestellen van het type C(10)3 – Nederlandse eisen voor constructies, materialen, toestel-eisen en dimensionering van de gemeenschappelijke kanalen”

De hierbij vastgestelde randvoorwaarden als het gaat om b.v. de benodigde diameter en de diameterverhouding (van rookgasafvoer t.o.v. de luchttoevoer) evenals de plaats en uitvoeringsvorm van de uitmonding bovendaks, maken dat het hier bedoelde C10 (CLV) afvoersysteem te allen tijde goed kan functioneren op de door de VFK geproduceerde C10 CV toestellen (en hun bijbehorende eisen).

U mag dus als consument meer verwachten van deze C10 oplossing, waarbij het beste vanuit Europa en het beste uit Nederland samen is gebracht. Deze samenwerking heeft geleid tot kwaliteitsverbetering voor u (de consument).

Het mooie bij dit C10 systeem is nu dat het niet meer belangrijk is welk merk CV ketel u gebuikt maar welke capaciteit u nodig heeft, bepalend is geworden.

Daarmee opent zich een geheel nieuwe weg voor appartement eigenaren in hun keuze van CV toestellen terwijl goed is bewaakt dat dit de functionaliteit niet minder wordt, maar eerder beter door de gestelde randvoorwaarden.

Overigens, in Europa heeft Nederland hierin een uitzonderlijke positie. Wij zijn al sinds jaar en dag gewend om als beide organisaties samen te werken. In de rest van Europa is dat volledig anders, daar opereren beide delen van de markt volledig onafhankelijk van elkaar (soms bijna tegen elkaar in). Het is een groot goed dat dit in Nederland niet zo is, het resultaat hiervan is zijn b.v. deze C10 CLV systemen.

Breman IJsselmuiden wil dit initiatief verder versterken door de uitrol van deze C10 “failsafe” CLV systemen, die zeer binnenkort verkrijgbaar zijn.

Ik zou zeggen: Kies voor “failsafe” systemen, kies voor “The next step”, kies voor C10 systemen. Een puur Nederlands product.

 

Jan Mondria, directeur Breman IJsselmuiden