Blog: hergebruik van CLV systemen? Ja, mits …

24 februari 2016

Een tiental jaren geleden was hergebruik van standaard CLV-systemen heel goed mogelijk. In de praktijk hebben we dat ook vele malen kunnen doen. Leidend voor de beslissing wel/niet aanpasbaar was altijd de kwaliteit van de toegepaste materialen van de systemen en de algemene staat van onderhoud. Met een aantal aanpassingen aan o.a. de onderzijde konden CLV systemen hergebruikt worden. De toen toegepaste CV toestellen waren nog niet diep modulerend.

Ondanks de aanpassingen van de CLV systemen werden we in de praktijk geconfronteerd met terugstroming die plaatsvond van rookgasafvoer naar luchttoevoer. Het was niet direct duidelijk waar de oorzaak lag, alles leek te kloppen. Uiteindelijk kon alleen terugstroming van rookgassen naar luchttoevoer de oorzaak zijn van de (te vaak voorkomende) CV storingen. De diep modulerende CV toestellen transporteren hun (koude) rookgassen niet altijd direct naar het dak, vooral in de nachtsituatie. Hierdoor ontstaat er een soort koude rookgasafvoer “kolom” in het afvoerkanaal. Door hele geringe spleten sijpelen rookgassen naar het luchttoevoerkanaal. Verschillende oorzaken zijn mogelijk. Afdichtingsrubbers kunnen bijvoorbeeld niet meer “dicht” zijn door veroudering. Verbindingstechnieken die in eerste aanleg geen problemen gaven, kunnen nu ineens (door diep modulatie en koude rookgassen) wel problemen opleveren. Gevolg is een storing aan het CV toestel bij het opstarten in voornamelijk de ochtendsituatie.

Al met al heeft dit ons ertoe gebracht om veel terughoudender te zijn als het gaat om hergebruik van CLV systemen. Bijvoorbeeld spleetvorming, zoals te zien is op de foto, is nooit een probleem geweest met betrekking tot de goede werking van de systemen, omdat die werkten op basis van onderdruk in het rookgasafvoersysteem. Momenteel kan dit echter wel tot problemen leiden als die zich voordoen in de onderste delen van CLV systemen, waar het “door sijpelen” zich het eerst voordoet. Hergebruik kan dus nog steeds, op voorwaarde dat  aan een aantal zaken goed aandacht wordt besteed om een goede uitspraak te kunnen doen of hergebruik kan. De beslissing wel/niet hergebruiken is niet meer alleen de afweging van kwaliteit van materialen en algemene staat van onderhoud.

Feeling met de praktijk en continue voortschrijdend inzicht vragen bij elke situatie om heroverweging van die beslissing.

In de komende GASWIJS zal hier ook dieper op worden ingegaan.

Dus hergebruik?

Ja mits….