Blog: is afpersen van rookgasafvoeren verplicht?

28 september 2016

Is het testen van de dichtheid (afpersen) van rookgasafvoer– en luchttoevoerkanalen verplicht? Deze vraag kwam voor ons zomerreces binnen op mijn e-mail. Ik heb de “inzender” beloofd te reageren maar tegelijkertijd ook gesteld dat het geen kort antwoord wordt.

Bij deze: vanuit Europa (CEN) en Nederland (NEN) zijn we gewend om regelgeving en normen op te stellen die zorgdragen voor veilige bruikbare producten en dit bewaken.
De NEN normen in Nederland zijn een vertaling van hoe wij in Nederland aankijken tegen veiligheid en bruikbaarheid. Deze normen zijn over het algemeen behoorlijk moeilijk vertaalbaar naar de praktijk omdat er nogal wat juridische consequenties zitten aan keuzes die gemaakt zijn.
Vanuit Europa wordt geëist dat rookgasafvoertechniek voldoet aan minimale veiligheidseisen waaronder ook de lekdichtheid. Deze zijn vastgelegd in EN normen.

Om het voor installateurs makkelijker te maken zijn NEN normen vertaald (voor het dagelijkse werk) in NPR bladen (Nederlandse Praktijk Richtlijnen). In deze NPR bladen vinden we de EN normen, in ons geval de EN 1856-1, ook weer terug.

De wettelijke verplichting zit in het toepassen van geschikte materialen. De Europese en Nederlandse wet vraagt dus van je om producten te gebruiken die hieraan voldoen. Als dat het geval is, zeg je daarmee dat gebruikte systemen voldoende stabiliteit en lekdichtheid bezitten en daardoor geen gevaar vormen voor bewoners. Dit geldt zowel voor CLV (achtige) systemen als voor individuele rookgasafvoersystemen.

Als je de systemen volledig en onverkort verwerkt volgens hun bijbehorende montage voorschrift, creëer je daarmee een veilig en stabiel systeem. Nacontrole is in Nederland en Europa dan geen eis. Producten die hieraan voldoen dragen een CE markering die zichtbaar is aangebracht op de onderdelen van het systeem (zie voorbeeld hiernaast).

Ten behoeve van de CE markering borgt de fabrikant zijn kwaliteit door te werken volgens vaste procedures die zijn vastgelegd in zijn Factory Production Control (FPC) systeem. De FPC wordt middels audits bewaakt door gecertificeerde instanties (bij ons is dat b.v. het Duitse keuringsinstituut MPA). Systemen geproduceerd binnen het gecontroleerde FPC worden geacht te voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de CE-markering. Halfjaarlijkse steekproeven van MPA op onze producten ondersteunen dit.

Er is dus GEEN wettelijke verplichting om CE gemarkeerde rookgasafvoerkanalen na montage opnieuw af te persen. Het kan wel een aanvullend verzoek zijn van een opdrachtgever maar gezien de kosten die dat met zich mee zal brengen geen reële optie.

Voor luchttoevoerkanalen geldt ongeveer hetzelfde met die toevoeging dat deze nog ‘veel lekker’ mogen zijn. Het meten van die waarden in de praktijk is dan op zich al een probleem om de lekdichtheid te kunnen vaststellen.

Het antwoord op de vraag waar we mee begonnen is dus kortweg:  NEE

Jan Mondria, j.mondria@breman.nl
Directeur Breman IJsselmuiden