Blog: parallel, als je durft

27 januari 2016

Een prikkelende kop! Ja, dat klopt.

Inhakend op het eindrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) staan we voor keuzes als het gaat om de zoektocht naar veiligere installaties. Eén onderdeel hiervan is rookgasafvoertechniek, maar wel een heel belangrijk onderdeel.

Vooruitlopend op de beslissing van minister Blok van Wonen en Rijksdienst, hoe dit rapport te interpreteren en mogelijke gesprekken met de afzonderlijke departementen (Wonen en Rijksdienst – Volksgezondheid, Welzijn en Sport), worden we als sector getriggerd om een extra stap in veiligheid te maken.

Gezamenlijk kunnen we een flinke stap in rookgasveiligheid maken door af te stappen van, de ons zo bekende, individuele kanalen (2 afzonderlijke buizen naast elkaar)voor rookgasafvoer en luchttoevoer. Dan geven we ook invulling aan de slotzin van ons vorige blog  “het was tot nu toe niet goed genoeg, vanaf morgen moet het beter”.

De rookgasafvoerfabrikanten (verenigd in Rogafa) hebben hier een heldere opvatting over. We zouden, wat ons betreft, de keuze maken voor  intrinsieke veilige (failsafe) systemen. Concentrische systemen, (systemen waarbij de rookgasafvoer omsloten wordt door de luchttoevoer), voldoen hier aan.

Dat dit voor installerend Nederland een grote stap is, dat snap ik. Met name tijdens het ontwikkel- of het werkvoorbereidingstraject moet hier op voorhand over nagedacht worden. Want wat zijn dan de mogelijkheden (of onmogelijkheden) voor de gewenste plek van bijvoorbeeld CV toestellen. Met name omdat toepassingen van concentrische toe- en afvoerkanalen (nu nog) iets minder flexibel zijn als het gaat om aansluitkanalen.

Met andere woorden: eerst de rookgas af- en toevoer op een goede plek brengen en daarna het toestel op zijn plek hangen.

Als we deze stap nemen, komen we op gelijke hoogte met Europa, waar concentrisch al veel meer “de norm” is.

Het zou over een tijdje zo moeten zijn dat we zeggen:

Concentrisch: als je (veilig) wilt,

Parallel: als je durft.