Blog: stilstaand condenswater in rookgasafvoerkanalen: Gewenst, of toch niet?

1 februari 2017

Soms krijgen we wel eens de vraag of afschot in rookgasafvoertechniek noodzakelijk is. Tegelijkertijd kan een vanzelfsprekendheid van “afschot” in natte (condenserende) rookgasafvoerkanalen leiden tot het onvoldoende benoemen van dit fenomeen.

Dat brengt me tot het schrijven van deze blog.

Wat is eigenlijk “afschot” ?
Op internet zijn enkele variaties te vinden maar bij de meesten komt het neer op: “een bewust aangebrachte helling van een vlak of leiding voor het doen af- of weglopen van vloeistof”

Eigenlijk wel een mooie omschrijving “een BEWUST aangebrachte helling”, hieruit spreekt duidelijk dat  er is over nagedacht en dat is nou precies wat hier nodig is.

Een tweetal vragen komen dan naar boven:
Ten 1e – Waarom willen we eigenlijk afschot in rookgasafvoerkanalen?
Ten 2e – Waarom moet dit perse 50 mm per meter zijn (komt overeen met een hoek van 3°)?

Op de 1e vraag is maar een antwoord mogelijk: wat we niet willen is langdurig zuur condenswater in rookgasafvoertechniek herbergen, omdat dit de levensduur van rookgasafvoerkanalen bovenmatig nadelig beïnvloed.

Bij de 2e vraag gaat het om het langdurig intact houden van de gasdichte verbindingen door het zorg dragen voor een “droge” omgeving van de rookgas afdichtingsring en ringkamer, zodat de siliconen profielringen niet aangetast raken door het zure condenswater. Dit kunnen we alleen realiseren door de verbindingen “schuin” te monteren, zie ook de tekening hieronder.

In tegenstelling tot wat vaak wordt verondersteld is een gasdichte verbinding niet perse een waterdichte verbinding. Een gasdichte verbinding mag een gering lekverlies hebben wat nog is toegestaan,  binnen de  CE markering van dit materiaal (EN 1856-1).

Tegelijkertijd vinden we dat  een waterdichte verbinding geen enkel lekverlies mag hebben, omdat we dit onmiddellijk zien en merken, en heel begrijpelijk, als ongewenst betitelen, alles wordt n.l. nat!.

Om deze bovengenoemde zaken goed het hoofd te bieden is een afschot nodig van 50 mm per meter (oftewel 3°). Zie ook de tekening hiernaast.

Dat is best wel veel, hoor ik u denken? En Inderdaad dat is ook zo. Mooi horizontaal werken waar we ook veel waarde aan hechten kan dus niet (meer).

Praktijkervaring leert ons dat dit echt nodig is om kanaal en verbindingstechniek langdurig in tact te houden. Dit is ook vastgelegd in keuringseisen voor rookgasafvoerkanalen bv. in KE 83–3 (Annex 1).

Daarnaast heeft het afschot ook een prominente plek gekregen in www.hetnieuwebeugelen.nl.

Dus nee, stilstaand condens in rookgasafvoerkanalen is echt ongewenst

Jan Mondria, directeur Breman IJsselmuiden