Blog: VR en HR door elkaar op een collectief rookgasafvoersysteem (CLV systeem)

4 april 2017

Als VvE of woningbeheerder kunt u vragen verwachten van mede-VVE-leden (of bewoners) die hun huidige VR of HR toestel willen gaan vervangen. Wat is dan verstandig om te doen.

Een poging om wat duidelijkheid te schetsen.

CLV systeem

In een CLV-systeem zijn rookgasafvoer en luchttoevoer van de ketel gecombineerd in één systeem. Daarbij is het afvoerkanaal binnen in het toevoerkanaal geplaatst (zie de afbeelding rechts). Een heel belangrijk detail is dat de binnenbuis (= rookgasafvoer) een, van oudsher noodzakelijke open onderzijde (= trekonderbreker) heeft om goed te kunnen functioneren.

Deze is goed zichtbaar als via de inspectievoorziening in het systeem gekeken wordt. Deze voorziening bevindt zich meestal in de onderste woning. Omhoog kijkend zie je de open onderzijde van het afvoersysteem (zie de afbeelding aan de linkerkant).

CV toestellen

Bij het plaatsen van nieuwe CV ketels is het gedrag van de rookgassen allesbepalend voor de goede werking van het rookgasafvoersysteem. Er zijn grote verschillen tussen oude en nieuwe toestellen. Een overzicht:

Kenmerk

Oudere en VR toestellen

HR toestellen “oud”

HR 107

Toestellen

“huidige   generatie”

Eigenschappen rookgassen bij nieuwste toestellen
Rendement

Ca 65-75%

Max 107%

Max 109%

Warmtevraag wordt zo nauwkeurig mogelijk afgestemd op de vraag middels een bij de ketel horende thermostaat.
Regeling

Aan/uit

Modulerend

(Zeer) diep modulerend

De gasstroom komt met “zeer lage” temperatuur in het afvoersysteem terecht.
Rookgas volumestroom

Maximaal of uit

In aanvang groot, na verloop van minuten lager

Direct laag, afgestemd op warmtevraag

Rookgas volumestroom is zeer gering
Rookgas

temperatuur

Hoog (>150°C)

Laag (max 60°C)

Zeer laag (35-50°C)

Rookgassen stijgen niet meer op en vullen het afvoersysteem
Onderzijde afvoersysteem

Open

Open

Dicht

Koude rookgassen komen in de luchttoevoer terecht totdat deze is afgesloten

 

Gevolgen

Door de lage temperatuur van de rookgassen van de huidige generatie HR toestellen verzamelen zich die dus gedurende de nacht situatie (onder) in het systeem en kunnen dan heel gemakkelijk terugstromen via de open onderzijde (trekonderbreker) naar de luchttoevoer. Dat heeft dan ketelstoring tot gevolg. Dit is lastig en vervelend.

Terugstroming van rookgassen kan alleen maar worden voorkomen door de onderzijde van het rookgasafvoersysteem volledig af te sluiten.

Dichtheid

De bestaande CLV systemen zijn ontworpen op basis van onderdruk. De lekdichtheid van deze kanalen is gebaseerd op regelgeving die is afgestemd op onderdruk. In de nieuwe situatie worden kanalen aan de onderzijde afgesloten waardoor in de rookgasafvoer een kolom van gassen kan ontwikkelen die niet direct naar het dak afgevoerd wordt.
Door het afsluiten van de onderzijde van de rookgasafvoer kunnen geen rookgassen naar de luchttoevoer ontsnappen. Wel bestaat er een kans dat er door spleten en kieren gassen naar de luchttoevoer kunnen doorsijpelen/ontsnappen (zie de illustratie aan de rechterkant). Die kunnen nadelige gevolgen hebben op de goede werking van de cv toestellen. Als dat het geval is kan de mogelijkheid onderzocht worden om de lekverliezen te minimaliseren.

Bij twijfel aan dichtheid zullen we adviseren om deze “oude kanalen” NIET meer te hergebruiken als niet aangetoond kan worden dat de dichtheid voldoende is.

Labeling

Vanuit Europa is labeling van CV toestellen in volle gang, dit betekent dat in de loop van de tijd de CV toestellen opschuiven van C naar A+++. Nieuwe Cv-ketels moeten vanaf september 2015 tenminste een energielabel B dragen (vandaar ook het verbod op plaatsing van VR toestellen).

Terugslagkleppen

Zoals aangegeven vult het systeem zich met rookgassen. In de praktijk is geconstateerd dat er na het dichtzetten van de onderzijde alsnog terugstroming door CV toestellen op kan treden door “bypass” werking. Daarom is het nodig om CV ketels met terugslagkleppen toe te passen (type C10). Zonder terugslagklep kan er geen storingsvrije werking gegarandeerd worden. VR toestellen (maar ook oudere HR) kunnen en mogen niet van een “vreemde” terugslagklep worden voorzien omdat hiervoor het keur ontbreekt en daardoor de veilige werking van het CV-toestel niet niet gewaarborgd kan worden.

Oud en nieuw

Uit bovenstaande zou het duidelijk moeten worden dat het door elkaar plaatsen van oude en nieuwe CV toestellen onverstandig is. Daarom raden we dit ook ten zeerste af omdat dit uiteindelijk altijd leidt tot storingen in de gehele schacht.

Is dit al wel gebeurd dan zal de “wal” het “schip” keren.

 

Jan Mondria, directeur Breman IJsselmuiden