Blog: wat zit erachter?

28 november 2016

Soms worden we geconfronteerd met het feit dat bij een CV ketelstoring de servicemonteur meerdere keren een bezoek brengt aan het storingsadres en uiteindelijk toch de storing niet opgelost krijgt. In het meest ongelukkige geval resulteren die bezoeken er in dat daadwerkelijk het hele toestel al is vervangen (qua onderdelen). Dat is dan meestal het moment waarop wij soms worden benaderd om eens mee te kijken.

In bestaande bouw is er verbazingwekkend weinig kennis als het gaat om technische installaties. Om over schacht invullingen maar helemaal niet te spreken.

Na oplevering van gebouwen verdwijnen technische tekeningen “in het niets”. En mocht een gebouw één of meerdere keren van eigenaar veranderen, dan is de ramp al helemaal niet te overzien.

Kortgezegd, niemand weet na een aantal jaren nog iets van de technische invulling van een gebouw. Er is hoop dat dit, met de komst van “ge-BIM-de” gebouwen, zal verbeteren. Wat zou het mooi zijn als diezelfde service monteur via een “App” zo maar zou kunnen zien waar hij rekening mee moet houden. Iets wat we (te) vaak met heel veel moeite boven water halen.

Om terug te keren naar de storing:  Wij gaan samen met de ketelleverancier en eventueel de eigenaar van het gebouw ter plaatse kijken wat er aan de hand kan zijn. We willen/gaan ontdekken wat er zich bevindt achter de muur, en…… hoe kunnen we dat interpreteren als het gaat om het storingsbeeld wat zich openbaard “voor de muur”.

Een “pak” aan ervaring helpt ons daarbij zodat we, samen met de ketelleverancier, de meest voor de hand liggende oorzaken kunnen benoemen.

Een stap in de goede richting zou een “schoorsteen typeplaat” kunnen zijn (zie voorbeeld hier links). Een eerste aanzet om zowel de servicemonteur inzicht te verschaffen bij zijn werkzaamheden als ook bij mogelijk tussentijdse vervanging van het toestel.

De meest essentiele informatie zou hierop moeten zijn aangegeven en in de directe nabijheid van het CV toestel aanwezig moeten zijn.

Het zou b.v. om de aansluitleiding gestoken kunnen worden. (zie detail hieronder).

De designation string op de type plaat is hier weer een belangrijk onderdeel van.

Deze en andere gedachten worden op dit moment al vormgegeven in een nieuw te ontwikkelen private “GAVO”.

Ook in “Europa” wordt er sterk over gedacht om dit in nieuwe regelgeving in te bedden. Het zal niet aan ons liggen om dit Europees te regelen.

Dan weten we altijd wat “er achter” de muur zit en zijn allerlei interpretaties met de bijbehorende faalkosten niet, of veel minder meer nodig.

Jan Mondria, directeur Breman IJsselmuiden