Blog: wat zijn we er blij mee

25 mei 2016

Afgelopen week kwam ons ter ore dat de minister Blok van Wonen en Rijksdienst weer uitstel heeft gevraagd om zijn kabinetsstandpunt te formuleren inzake de rapportage van de Onderzoekraad voor Veiligheid (OvV).

Wat kan de oorzaak hiervan zijn? De problematiek is helder verwoord door de OvV, daar ligt het niet aan. Kan het zijn dat de OvV de minister dreigt te “overvragen”? Is het ingewikkeld om wet & regelgeving op te stellen om te komen tot één uniforme erkenningsregeling voor installateurs?

De tijd die nu wordt genomen om hier goed naar te kijken mag wat mij betreft niet uitlopen op een afwijzing van ministeriele verantwoordelijkheid hiervoor. Wat we nodig hebben is een duidelijke richting waar we als installateurs en branchevereniging(en) mee aan de slag kunnen.

We zullen op korte termijn geen wet- en regelgeving (EN norm) hebben vanuit Europa, als dat al gaat gebeuren op de manier waar wij in Nederland het meest van gediend zijn. Vaak zien we dat door de vele “wensen” vanuit de diverse lidstaten dat de uiteindelijk vastgestelde EN normen ernstig “vervuild” zijn geraakt door allerlei zaken die er (voor ons in Nederland) niet toe doen.

Met dit in het achterhoofd is er alles voor te zeggen om het op nationaal niveau te regelen. Ondertussen zijn we als installerend Nederland wel wakker aan het worden als het gaat om bewustwording op dit gebied. Meer en meer zie ik sporen die daarop duiden.

Ik wil toch nog één ding uit het rapport van de OvV citeren en wel het volgende: “Bij concentrische rookgasafvoerleidingen is er wel een extra veiligheid barrière”.  Typisch dat deze voorhanden zijnde, makkelijke toepasbare oplossing toch nog op zoveel (prijs) weerstand stuit en nog niet echt “gepakt” wordt door de installerende wereld om ons heen. Misschien komt dat binnenkort en kunnen bewoners in hun woonomgeving ook allemaal blij worden.