Getekende-bewerkte-versie

Breman is trotse gastheer van de ‘Roadmap prestatieborging van (hybride) warmtepompen’

Samen zorgen we voor een beter woon- en werkklimaat, voor onszelf en volgende generaties. Op woensdag 15 november waren we daarom trotse gastheer van de ‘Roadmap prestatieborging van (hybride) warmtepompen’.

De Roadmap is een branche- en ketenbreed initiatief waarin installateurs, fabrikanten en de overheid de intentie uitspreken om de prestatie van (hybride) warmtepompen te garanderen. Daarmee krijgt een bewoner de zekerheid dat de (hybride) warmtepomp de prestatie levert die op voorhand is beloofd.

En wat een geweldige dag was het.

Groepsdirectielid Bernardo Eenkhoorn nam alle gasten mee in het Breman DNA. Leon Hofman sprak zijn waardering uit voor al onze lerende en doorlerende monteurs, zij-instromers, en eigenlijk voor iedereen die passie heeft voor het vak. Mark Sprenkels en Ton Wolters spraken vanuit het Breman Kenniscentrum Energietransitie vol passie over hun werkwijze om woningen te verduurzamen, samen met woningcorporaties, vastgoedeigenaren en hun bewoners. Klaas Kanis en Cezar de Jong presenteerden de innovatieve Indak Hybride, waarmee de maatschappelijke verduurzamingsambitie haalbaar is! En Mark van Houdt gaf zijn visie op de groeiende vraag en ongekende mogelijkheden van beheer op afstand.

De dag werd vervolgd bij BREiNN. Hier gaf groepsdirectielid René Breman een boeiende introductie over BREiNN en het Ketelhuis, waar het ‘OPA-principe’ wordt gehanteerd: onrust x perspectief = actie. De urgentie van de energietransitie werd tastbaar gemaakt door de aanwezigheid van Bruno (een echte ijsbeer) en de watertafel met de kaart van Nederland die onder water kan lopen. De focus ligt op perspectief: wat doet Breman zelf om bij te dragen aan een betere en mooiere aarde voor de volgende generaties?

Aan de watertafel vond een levendig gesprek plaats tussen Doekle Terpstra namens Techniek Nederland, Maarten Hommelberg namens TDI500, Peter van Gameren namens de Vereniging Warmtepompen, Richard Verbree namens NVI-GO, Jan Verdonck namens de Vereniging Distributie en Afgifte Industrie, Machteld de Kroon namens TNO, Ferdi Licher van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Reinier Koppelaar van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Onder leiding van onze gastheer werden de belangrijkste onderwerpen van de roadmap besproken en werd het belang van gezamenlijke inspanningen benadrukt.

Een hoogtepunt van de dag was het feestelijke moment waarop de roadmap symbolisch werd ondertekend door alle betrokken partijen. Dit symboliseert de gezamenlijke toewijding aan het bevorderen van innovatie en duurzaamheid in de installatiesector. Zodat we samen zorgen voor een beter woon- en werkklimaat. Voor onszelf en volgende generaties.