Banner nieuws

Breman Service Zeist ontvangt VGO-keur

21 september 2018

Breman Service Zeist heeft, als één van de eerste installateurs in Nederland, het VGO keur “Resultaatgericht Samenwerken in onderhoud en renovatie” ontvangen. Een mooie beloning na een periode van gedegen voorbereiding waarin mensen zijn opgeleid, processen zijn aangepast en tools zijn geïmplementeerd. Breman Service Zeist werd hierin begeleid door BPO Axsys. De audit werd afgenomen door Kiwa.

VGO-keur (keurmerk vastgoedonderhoud) is het eerste en enige onafhankelijke keurmerk dat vastgoedbeheerders zekerheid biedt over de kwaliteit en stabiliteit van een onderhoudsbedrijf en diens producten en diensten. Bovendien garandeert VGO-keur dat de onderneming resultaatgericht samenwerken beheerst.

Walter Been, directeur van Breman Service Zeist: “Met het VGO-keur tonen we aan dat we alle competenties in huis hebben om resultaat gericht samen te werken en kwalitatief goed werk leveren. Eén van onze drijfveren om dit certificaat te behalen is dat we zien dat bij die projecten waarbij we vooraf betrokken zijn, we een betere uitvraag kunnen formuleren. En daardoor de kwaliteit kunnen leveren die voldoet aan de verwachting van onze klant. We krijgen de mogelijkheid om onze kennis en ervaring in te zetten wat zorgt voor het meest optimale resultaat in de uitvoering van een project. In kwaliteit, tijd en kosten.”

Wat is Resultaatgericht Samenwerken (RGS)?

Resultaatgericht samenwerken is een vrij nieuwe manier van samenwerking. Het verschil met traditioneel aanbesteden is dat opdrachtgevers bij vastgoedonderhoud streven naar continuïteit in de werkrelatie en naar het wegnemen van risico’s. De opdrachtnemer stelt op basis van het door de opdrachtgever gewenste kwaliteitsniveau (de prestatie-eisen) scenario’s op. Bepaalde taken en verantwoordelijkheden worden verlegd naar het onderhouds- of renovatiebedrijf. De samenwerking wordt vastgelegd in een resultaatgericht onderhoudsplan of in een prestatie-overeenkomst.

Door deze manier van werken krijgt het onderhouds- of renovatiebedrijf een grotere vrijheid om zelf de onderhoudsactiviteiten te bepalen. Met een prestatieovereenkomst wordt bereikt dat het onderhouds- of renovatiebedrijf gedurende langere tijd de kwaliteit van het werk conform de eisen garandeert. Regelmatige periodieke controle is dan ook onderdeel van de overeenkomst. Aan de hand van periodieke inspecties en controles kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer diverse onderhoudsscenario’s op- en bijstellen.

In de praktijk

In het project Wederikveld van woningcorporatie GroenWest heeft Breman Service Zeist  resultaatgericht samenwerken meteen toegepast. In dit project waren problemen met het binnenklimaat. Breman Service Zeist heeft het probleem in kaart gebracht door de woningen te bekijken en gesprekken met bewoners te voeren. De uitkomsten van deze inventarisatie in combinatie met vooraf opgestelde prestatie-normen op geluid en luchtkwaliteit hebben we verwerkt in ons advies met een aantal verschillende opties. Samen met GroenWest is volgens de KIB methode, Kwaliteit in Balans, de beste optie gekozen. Hierbij wordt gekeken naar de juiste balans tussen de investering, functionaliteit, kwaliteit en beheerlasten. Cornel Gaasbeek, hoofd Ventilatie van Breman Service Zeist; “Deze aanpak zorgt ervoor dat, op basis van vooraf duidelijk bepaalde prestatie-normen, kwalitatief de beste oplossing wordt gekozen. Waar in de traditionele manier, gunning op basis van de laagste prijs, resulteert in het toepassen van de goedkoopste oplossing. Voor de korte termijn misschien de beste oplossing, een lage investering. Maar een oplossing die voor de lange termijn niet oplevert wat de opdrachtgever wenst. Namelijk kwaliteit van het binnenklimaat,  tevreden bewoners en beheersbare kosten. Door vooraf al betrokken te zijn, kan de opdrachtgever optimaal gebruik maken van onze expertise. En daarnaast achteraf evalueren en aantonen of we het afgesproken resultaat, de prestatie-eisen, behalen.”

Bedrijven die beschikken over VGO-keur hebben het beste dat de markt te bieden heeft. Vastgoedbeheerders die kiezen voor zekerheid, kiezen voortaan voor een onderhoudsbedrijf met VGO-keur.

Ook interesse in Resultaatgericht samenwerken met Breman Service Zeist? Neem dan contact op met Cornel Gaasbeek, of bel 0343 438 888.