Naamloos

Breman Utiliteit Zwolle werkt mee aan nieuwe WRZV-hallen

2 december 2019

In het voorjaar van volgend jaar kan gestart worden met de bouw van de WRZV-hallen in Zwolle. De Omgevingsvergunning is verleend en de bouw is inmiddels vergund. Ook de gunning voor de aanleg van de nieuwe toegangsweg naar de sporthallen, de Veldbiezenweg, is afgerond.

Een team van aannemers wordt verantwoordelijk voor de realisatie van het nieuwe sportcomplex. Bouwbedrijf Pellikaan is verantwoordelijk voor de  bouw van het complex, Breman Utiliteit Zwolle is de aannemer voor de elektrotechniek en de werktuigbouwkunde en Klink Nijland uit Raalte legt de infrastructuur aan. De aanbestedingen passen binnen de financiële kaders zoals die zijn gesteld door de gemeenteraad in maart 2018.

Voor de nieuwe WRZV-hallen is de afgelopen maanden aanvullend onderzoek gedaan naar de stikstof uitstoot. Op basis van de onderzoeken blijkt dat de stikstofdepositie 0,00 is, waardoor de omgevingsvergunning kan worden verleend.

De bouw van de WRZV-hallen duurt in ieder geval heel 2020. De oplevering en ingebruikname van de sportcomplex staat gepland in het voorjaar of halverwege 2021.