IMG_5518

Breman Woningbeheer wint Woonstad Rotterdam Energie Challenge

13 december 2019

Breman Woningbeheer heeft zojuist de Woonstad Rotterdam Energie Challenge gewonnen! Een ‘wedstrijd’ waarbij het ging om, wie ‘de beste duurzame oplossing’ presenteert voor het verduurzamen van een bestaand wooncomplex en dat is dus Breman geworden. Een resultaat waar we natuurlijk ontzettend trots op zijn.

Woningcorporatie Woonstad Rotterdam, de grootse sociale huisvester van Rotterdam, wil haar woningen in bewoonde staat snel verduurzamen en daagde partijen in de markt uit. De vraag was om van een bestaande portiekwoningen de CO2-uitstoot zoveel mogelijk terug te brengen met een maximaal budget van 15.000 euro per woning. Breman schreef zich in en werd uit een kleine veertig inschrijvingen geselecteerd als één van de winnaars.

Collectieve warmtepomp
“Het door Breman Woningbeheer aangeboden concept is een zogenaamd collectief hybride systeem. Dit systeem is in staat om een groot deel van de warmtebehoefte voor centrale verwarming van de aangesloten woningen vanuit de centraal geplaatste collectieve warmtepomp aan te leveren,” legt Edwin Suttorp, directeur Breman Woningbeheer regio Zuidwest, uit. Hoewel de hybridetechniek op zichzelf niet nieuw is, is de toepassing ervan op deze wijze in een collectieve sfeer wel uniek en innovatief. “Door een groot deel van de techniek op het dak te plaatsen heeft de oplossing een beperkte impact voor bewoners en beperkte complexiteit, is het systeem bijzonder geschikt voor grootschalige toepassing in de grootstedelijke gestapelde omgeving,“ aldus Edwin. Itho Daalderop, leverancier van de warmtepomp, heeft als partner een belangrijk aandeel gehad in de challenge, samen met het Breman kenniscentrum en Breman schoorsteentechniek een mooi voorbeeld van ketensamenwerking.

Beperkte impact
De Breman Portiekhybride kenmerkt zich door een beperkte impact in de woningen bij het aanleggen ervan en ook gaat er nauwelijks woonruimte verloren. Het wooncomfort is tenminste gelijk aan wat bewoners gewend waren en kan zelfs verbeteren door een gelijkmatiger verwarming van de ruimtes, maar zal zeker ook verbeteren door de nieuwe ventilatiesystemen, die bijdragen aan een gezonder leefklimaat in de woning. Bovendien worden er ook PV panelen geplaatst die rechtstreeks aan de bewoners energie leveren. Last but not least levert dit alles een substantiële besparing van energieverbruik op.

Grootschalige toepassing
Edwin: “Als winnaar van de Woonstad Rotterdam Energie Challenge kunnen we onze oplossing toepassen in de bewoonde portiekflats van Woonstad Rotterdam. De oplossing wordt getest en besproken met bewoners en Woonstad Rotterdam. We hebben goede verwachtingen dat het concept dan grootschalig kan worden toegepast bij deze, maar ook bij andere woningcorporaties in de regio waar veel gestapelde bouw is. Ik ben dan ook supertrots op ons team dat verantwoordelijk is voor de uitwerking van dit concept.”

Wil je meer weten over dit unieke concept, neem dan contact op met Mark Sprenkels, Manager Breman Kenniscentrum Energietransitie (m.sprenkels@breman.nl).