DVL_301122_1111

CE Delft doet bij Breman praktijkkennis op

Bij Breman hebben we het Kenniscentrum Energietransitie. Een adviesorgaan dat zowel intern als extern ondersteunt bij verduurzamingsvraagstukken. Het werd in het leven geroepen omdat er steeds meer vragen kwamen vanuit de markt. Zo komen woningcorporaties en vastgoedeigenaren vele uitdagingen tegen. Zij moeten bestaande bouw verduurzamen om aan klimaateisen te voldoen, maar hoe doe je dat op een betaalbare en behapbare manier? Daar is het Kenniscentrum voor. Naast advies geven zij ook trainingen aan woningcorporaties en vastgoedeigenaren. Maar zo ook aan CE Delft, een adviesbureau met de vraag om parate kennis op te doen in de praktijk. Mark Sprenkels en Ton Wolters draaien hier hun hand niet voor om.