BREMAN-1109-1303-scaled_2000x420_acf_cropped_2000x420_acf_cropped

De honger naar leren en doelstellingen als schaakstukken

1 februari 2021

Gisteren was ‘De dag van de Directeur’ en deze is bij uitstek een mooie gelegenheid om terug te blikken, maar ook vooruit te kijken. Een jaar geleden deden we dat voor het eerst met Marcel Noordhuis en Patrick van Schendel. Beide directeur bij Breman Woningbeheer Zuid. Toen spraken we over de rollen die ze vervullen in Weert. Hoe dat toen klonk? Marcel wilde zich onder meer bezighouden met ‘ontschotten’ en de verschillende teams te helpen tot prestaties. Patrick richtte zich op de mens en de ontwikkeling van de medewerkers binnen alle processen en systemen die je nodig hebt. Tezamen primaire ontwikkelingen binnen de strategische visie.

En toen was er opeens corona … maar uit het veld slaan geldt niet voor het complete team van Breman Woningbeheer Zuid. Hoewel het soms stoeien is met de maatregelen. “Persoonlijk ervaar ik de complexiteit van corona, ten opzichte van mijn rol. Het begon in maart vorig jaar als iets compleet nieuws. Dan wordt er vaak ‘omhoog’ gekeken, met het idee: wat gaan we doen?”, vertelt Patrick. Zonder draaiboek of blauwdruk voor een situatie als deze bleek al snel dat communiceren misschien wel het meest belangrijk is. “Elke dag een update. Een hart onder de riem. Een spiegel voorhouden. Elkaar vertellen dat het niet binnen twee weken over zal zijn. Tegelijkertijd zijn we met vijf vestigingen gefuseerd tot één BV in het afgelopen jaar. Dus feitelijk zijn we meer verbonden dan ooit. Maar de échte verbinding, die is door de huidige situatie lastig.” Marcel beaamt dat. “Digitaal ga je niet toevallig in gesprek. Je moet alles plannen. Wij merkten dat die behoefte wel groot was. Aan de ene kant vraag je mensen thuis te werken, terwijl je weet dat ze het liefste elkaar opzoeken.”

Persoonlijk
De ‘persoonlijke’ doelen die de beide directeuren nastreven, krijgen gestalte in de strategische plannen van Breman Woningbeheer Zuid. Dat geldt bijvoorbeeld voor de ‘ontschotting’, die voor de fusering nog wel een ‘dingetje’ was. Marcel: “Die verbetering vind je terug in de manier hoe we samenwerken. Ook met de systemen, één omgeving met elkaar. Of dat nu om informatievoorziening gaat, of dashboarding. Samen kijken hoe de vlag er bij hangt. Maar ook hameren op het proces als er dingen niet goed gaan. Het klinkt allemaal zo logisch, maar als je ziet waar we vandaan komen, zijn er al hele mooie (en flinke) stappen gemaakt. Het is meer een teamsport geworden, in plaats van een individuele teamsport!”

Honger
Het was voor Patrick al langer bekend dat de ‘honger’ naar opleiden aanwezig was. “Je vindt het daarnaast terug in het strategiehuis van Breman, energiepositieve medewerkers: altijd en iedereen opleiden. Maar als je kijkt naar de opleidingsbudgetten dan was er niet veel uitgegeven. Wie het hardst schreeuwde, die deed wat. Maar het gros niet. Het gaat om de wens van de mens en de koers van de organisatie. Leren wanneer ze dat willen, in plaats van dat wij dat moment bepalen.”

Juist door deze benadering hebben ze bij Breman Woningbeheer Zuid het opleidingsbudget bijna zien verviervoudigen (!) ten opzichte van voorgaande jaren. “Daarbij hebben we gekeken naar hoe we dit zo efficiënt mogelijk en toegankelijk kunnen maken, alsook digitaal.” Met de komst van het platform oZone en de implementatie van Good Habitz (goed voor 250 trainingen en ‘still counting’) zijn hier reuzensprongen in gemaakt. Marcel: “Daarnaast is er sprake van generieke trainingen en is ons vakmanschap up to date. Neem certificering: ze krijgen de trainingen die nodig zijn, maar op meerdere sporen (IT/communicatie/enz.) is het mogelijk om in te spelen op de behoefte.”

Trainingsuren
Patrick: “Als je het aantal trainingen en trainingsuren bekijkt, dan is deze al heel hoog, daar zie je dat het werkt. Mensen zijn er mee bezig. Zeker al de helft van aantal fte is actief. Je ziet de honger. We zijn nu bezig met de ‘next step’. Dat betekent onder meer dat we moeten leren om de persoonlijke ontwikkeling te verankeren in de cyclus die we met de mensen willen afspreken. Dat hebben we ook al met de managers gedaan.”

Fundament
‘Terugkijkend’ op het afgelopen jaar is het duidelijk voor het koppel: het fundament is gelegd. “Nu is het een kwestie van doorbouwen. De uitdaging nu is onder meer het verbeteren van het rendement en de waarde die we als Breman Woningbeheer Zuid creëren omzetten naar een nog betere prestatie”, vertelt Marcel. “We willen naar een 8. Dus werken we verder aan onze diensten en kwaliteiten. In ons groeimodel willen we elkaar jaar iets groeien. Met onze doelstellingen als een schaakbord.”

Meer weten over Breman Woningbeheer Zuid? Check het hier.