IMG_2117 bewerkt

Gestructureerd en versneld innoveren met de LSM methode

18 december 2018

Hoe kan je een nieuw product snel en gestructureerd introduceren? Met die vraag ging een kleine gemotiveerde groep collega’s onlangs aan de slag. Ze deden dat met LSM. LSM staat voor Lean Start Up Methode en aan de hand van een training, gegeven door de afdeling Lean van Breman, in samenwerking met Q-Consult Progress Partners, maakte iedereen kennis met de methodiek ‘gestructureerd en versneld innoveren’.

De kern van LSM is kort cyclisch werken en continu (en snel) feedback ophalen bij betrokkenen.

Voor ‘innovators’ is het geen onbekend terrein: complex, chaotisch, doorlooptijden, slechte communicatie, allemaal herkenbare elementen die innoveren in de weg staan. LSM is een systeem, ontworpen voor het innovatie- en ontwikkelproces, dat snelheid en onzekerheid omarmt en daar zelfs goed in gedijt. Bovendien wordt met deze methode creativiteit en talent optimaal benut.

Concrete kleine stappen

LSM is bovendien ‘LEAN denken, doorgevoerd in het innovatieproces’. Het gaat om een multi­disciplinaire samenwerking, waarbij in een groep concrete kleine stappen worden gezet, er geleerd en snel bijgestuurd wordt. Samen­gevat: LSM heeft vijf principes: Ondernemers zijn overal, Ondernemerschap is management, Gevalideerde leerprocessen, Bouwen-meten-leren, Innovatie administreren en meten. De kern van de aanpak is uitgewerkt in de cyclus bouwen-meten-leren die door multidiscipli­naire teams in goede samenwerking vaak (of zelfs continu) wordt doorlopen.

Brochure

De groep ging tijdens de training in twee­tallen aan de slag om de LSM methode te leren kennen, maar ook om direct toe te passen. Dat deden ze in stappen, van ideeën naar bouwen, meten en leren. Als voorbeeld maakten ze zogenaamd als ‘verkoper van Breman een brochure over energiepositieve villa’s op Ibiza’. Alle facetten die de methode met zich meebrengen werden met behulp van de trainer toegepast. Volgens Wesley den Broeder, afdeling Lean & Procesverbete­ring, was het een mooie kennismaking met de methodiek. “Iedereen was enthousiast, dus het is zeker iets waar we in de toekomst meer mee willen. Sterker nog, als er collega’s van andere bedrijven meer willen weten of deze methode interessant zou kunnen zijn voor hun afdeling, dan kunnen ze uiteraard contact met ons opnemen.”