Gunning renovatie Stadhuis Maastricht aan Breman Maasland

14 juni 2016

Breman Maasland heeft van Gemeente Maastricht de definitieve gunning ontvangen voor de elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden aan het Stadhuis van de Gemeente Maastricht. Breman Maasland kwam in deze aanbesteding met de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI).

Het stadhuis van Maastricht op de Markt is één van de belangrijkste rijksmonumenten van Nederland. Het stadhuis bevat authentiek historisch materiaal waaronder monumentale plafonds en monumentale behang en wandkleden. Maarten Derwig, directeur Breman Maasland BV uit Haelen: “Werken in een dergelijke omgeving vereist een hoge mate van inzicht, kennis en professionaliteit hetgeen Breman bereikt door de samenstelling van het engineeringsteam. In dit team zijn vertegenwoordigd de restauratie-aannemer Koninklijke Woudenberg te Ameide, architectenbureau Fritz te Bussum, Huygen Installatie Adviseurs te Maastricht, Monumentenzorg en de gemeente Maastricht.

Voor de start van de uitvoering van de renovatie zullen met dit engineeringsteam alle beoogde B- /E- /W- werkzaamheden worden verkend en in beeld gebracht. Deze aanpak heeft ten doel het zekerstellen en optimaal beschermen van het monumentale karakter van het pand en de daarin aanwezige (kunst)historische voorwerpen.

De renovatie bevat twee kernitems, te weten:

  • Het verbeteren van het klimaat in de stijlkamers zodat hier voor de gebruikers van de ruimten een goed (werk)klimaat ontstaat. Tevens worden met deze klimaatverbetering de aanwezige kunst en monumentale behang en wandkleden beschermd tegen versnelde veroudering.
  • Het (gedeeltelijk) vervangen van de elektrotechnische installaties, zodat deze voldoen aan de huidige veiligheidseisen en normeringen.

Breman Maasland schreef in op deze aanbesteding van de elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden aan het stadhuis en maakte daartoe een kostencalculatie en een plan van aanpak. De start van het werk is vastgesteld in week 24 2016, de geplande oplevering is op 1 maart 2017.