Installatie.nl: CO-Stop onveilig: terugroepactie

17 mei 2017

Een groot deel van de in Nederland verkochte CO-Stops, de koolmonoxidemelder die de stroomtoevoer naar de cv-ketel af kan sluiten, wordt op last van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit teruggeroepen.

Het product voldoet volgens de NVWA niet aan de geldende EN-normen. De terugroepactie betreft de CO-Stops die van 2014 tot december 2015 zijn geproduceerd en tot april 2016 via de technische groothandel zijn uitgeleverd. In totaal gaat het om 3500 exemplaren in Nederland. Hier zijn de serienummers te vinden. Eindgebruikers kunnen online een reclamatieformulier invullen.

Voldoet niet aan norm

De norm bepaalt onder meer wanneer de melder af moet gaan, en leverancier Elbes heeft bij de eerste levering tot en met december 2015 nagelaten het product te testen zoals de normen bepalen, bevestigt Filip Visser van Elbes. Dit betekent dat er een kans bestaat dat de melder niet afgaat bij de voorgeschreven hoeveelheid van 300 ppm koolmonoxide. “Hoewel wij zelf geen producent zijn, dragen we formeel wel de de verantwoordelijkheden van de fabrikant. Dit hebben we niet goed afgekaderd en afgewerkt met onze producent van de apparaten. Het product is uitvoerig getest, maar naar wat nu blijkt niet volgens de exacte letters van de norm.” De nieuwere CO-Stops, verkocht na april 2016, voldoen wel aan de EN 50291, benadrukt Visser. “Overigens ben ik nog steeds van mening dat de gezondheid van geen enkele gebruiker in gevaar komt, maar de NVWA acteert -terecht- keihard wanneer alles niet stipt volgens de regels gaat.”

Elbes was al gestopt met het leveren van de CO-Stop, die in 2015 nog de innovatieranglijst MKB Top 100 haalde. De eigenaar van het patent, waarvan Elbes gebruik maakt, komt dit najaar met een eigen variant van deze techniek op de markt onder de naam ReTwist. Dit product wordt op dit moment bij Kiwa getest om aan alle geldende normen te voldoen. Elbes werkte voor het stopte met de productie al enige tijd met dit bedrijf samen.

(Bron: Installatie.nl)