Leerlingen doen praktijkervaring op bij Breman Zuid

4 juli 2018

Een aantal leerlingen van vmbo-scholen is afgelopen maand op bezoek geweest bij Breman Zuid in Drunen. De leerlingen van het Willem van Oranje college uit Wijk en Aalburg, de Overlaat uit Waalwijk en het vakcollege uit Eindhoven konden op deze manier praktijkervaring opdoen in de installatietechniek.

Doordat Breman Zuid en Breman Woningbeheer nauwe contacten onderhouden met vmbo-scholen uit de omgeving ontstaan er mooie samenwerkingsverbanden met de scholen. Zo is er een buitenschoolse activiteit ontstaan, om leerlingen van het vmbo, die in leerjaar 2/3 zitten, meer bekendheid te geven in de installatietechniek. Op die manier kunnen ze enerzijds een betere keuze maken over de invulling van het lespakket. En anderzijds om leerlingen een praktijkles te kunnen bieden die niet zo makkelijk op school gegeven kan worden omdat bijvoorbeeld het gereedschap en de materialen niet voor handen zijn.

De leerlingen maakten kennis met montage technieken zoals het persen van koppelingen op leidingdelen en het in elkaar zetten en lijmen van afvoerleidingen door het vervaardigen van een cactusboom.

Zowel de leerlingen en ook de docenten hebben tijdens en na de excursie te kennen gegeven dat het een leerzame en leuke dag was geweest en ze zeker daar nog in de toekomst meer gebruik van willen maken.