20220412_114819_2

Project H2@Home ligt op koers

Om de klimaatdoelstellingen te halen, wil Nederland in 2050 de uitstoot van CO2 in de gebouwde omgeving terugbrengen naar 0%. Met de uitfasering van aardgas lijkt waterstof een kosteneffectieve oplossing voor het blijven benutten van het gasnet en tegelijkertijd een deel van de verduurzaming in de gebouwde omgeving te realiseren. Het H2@Home project is in het leven geroepen om onderzoek te doen naar de toepassing van waterstof binnenshuis. Het project moet uiteindelijk een blauwdruk opleveren voor het veilig en kosteneffectief toepassen van waterstof in bestaande woningen.

H2@Home is een consortium van 20 partners. Onder andere Ben Mureau (Aalberts), Lianne Mostert (gAvilar), Frank van Alphen (Stedin), Folkert Linnemans en Mark Sprenkels (Kenniscentrum Energietransitie Breman) werken hieraan mee.

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Mark Sprenkels via kenniscentrum@breman.nl