Rookgasafvoerkanalen veilig renoveren

17 januari 2018

Vandaag de dag worden we steeds vaker gevraagd om “oude” rookgasafvoertechniek te beoordelen, in het bijzonder als het gaat om CLV techniek.

Het feit alleen al dat dit zo langzamerhand gemeengoed wordt is heel prijzenswaardig.

Veiligheidsbewuste installateurs, die hun werk serieus nemen, sluiten niet meer “zo maar” een CV ketel aan op oude rookgasafvoertechniek zonder de vraag te stellen of dit ook kan of mag.

Om die vraag te kunnen beantwoorden is meer nodig dan een blik in het afvoerkanaal werpen.

Het is nodig om daarbij wet en regelgeving te raadplegen om te zien waar je zoal op moet letten/controleren.

Zo staan er in de NPR 3378 deel 45 (Vervangen van verbrandingstoestellen en werken aan voorziening voor rookgasafvoer) een groot aantal controlepunten. In bijlage B van dit deel 45 zijn deze samengevat.

Voor individuele- of andersoortige rookgasafvoertechniek komt na deze check altijd afkeur als eindconclusie uit de bus.

Voor CLV techniek is een uitzondering gemaakt. Voor deze techniek geld dat hergebruik (of gedeeltelijk hergebruik) mogelijk is, mits je aan de voorwaarden en aandachtspunten kunt voldoen. Deze zijn omschreven in bijlage D van de NPR 3378 deel 45. Lukt dat niet, dan moet ook hier een alternatief worden gekozen.

Deze alternatieven zijn inmiddels voldoende beschikbaar op de markt zoals o.a. de CLV renovatie techniek die we 2 jaar geleden hebben geïntroduceerd op de VSK 2016 waarbij we een eervolle vermelding kregen als waardevolle “hands-on” oplossing.

Al vele gebouweigenaren en VvE’s (meestal geadviseerd door “bewuste installateurs”), hebben de diverse producenten van deze systemen gevonden en hun gebouw voor een volgende CV ketel leven (misschien wel voor de laatste keer…….) veilig aangepast.

Waar je als gebouw eigenaar WEL op moet letten is of deze leveranciers complete systemen aanleveren die zijn voorzien van een CE markering op HET GEHELE SYSTEEM. Een onduidelijke markering op één of twee onderdelen van een systeem is onvoldoende. Wanneer je als gebouw eigenaar of VvE deze oplossing kiest (en dat mag), dan kies je voor een “eigenbouw systeem” of zoals we dat in regelgevend Europa noemen een “Custom Build System”.  Hierbij weet je niet zeker of alle onderdelen ook veilig op elkaar “passen”, daarvoor neem je dan ZELF de verantwoordelijkheid als gebouweigenaar.

De vraag is dan, klopt het allemaal en ben je dan veilig (en gecontroleerd) bezig rookgasafvoerkanalen te renoveren?

Of wordt je op een verkeerd been gezet net zoals bij de tekeningen van Escher?

Jan Mondria, directeur Breman Schoorsteentechniek