008A5697

Start Energie & Klimaat Collectief Marslanden

Op 24 oktober 2022 is het Energie & Klimaat Collectief Marslanden, kortweg EKCM, officieel gestart. De coöperatie richt zich op alle ondernemers van de Marslanden om met elkaar de Marslanden te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. Ook ondernemers in de rest van Zwolle-Zuid kunnen zich hierbij aansluiten. Praktijkvoorbeelden in het land laten zien dat de gebiedsgerichte coöperatieve aanpak het meest kansrijk is en daarbij de individuele ondernemer helpt om ook zijn of haar eigen onderneming te verduurzamen.